تماس مستقیم:  

توصیه های آزمون PMP

07

خرداد'97

توصیه های روز آزمون PMP

روز موعود فرا رسیده است ! شما حداقل ۴۵۰۰ ساعت تجربه مدیریت پروژه را داشته اید، حداقل ۳۵ ساعت دوره …

مشاهده

منوهای نصب در پنل مدیریت