تماس مستقیم:  

بلوغ سازمانی

00

خرداد'۹۷

مدیریت پروژه سازمانی: مفاهیم، رویکرد، مدل ها و ابزارها

از حدود ۱۵ سال گذشته که دانش و راهکارهای مدیریت پروژه با شکل کنونی آن و با اقتباس از الگوهای …

بیشتر بخوانید

منوهای نصب در پنل مدیریت