• مهندس آرین عقیلی's بروزسانی مشخصات انجام شد 1 سال, ماه 9 قبل

  • کارگاه تخصصی نگاشت علم با نرم افزار Bibliometrix (ویژه پژوهشگران)
    آیا شما یک هم در حوزه پژوهش فعال هستید (اعم از یک محقق حرفه ای یا عضو هیئت علمی دانشگاه یا پژوهشگاه) یا حداقل برای طراحی، تدوین و دفاع از پایان نا […]

  • مهندس آرین عقیلی's بروزسانی مشخصات انجام شد 2 سال, ماه 7 قبل

  • مدیریت تجربه مشتری را می توان بازاریابی جدیدی تعریف نمود. رویکردی جدید که تمام پارادایم های بازاریابی قبل از خود را با تهدید مواجه نموده است و تلاشی استوارتر از همیشه برای حل معمای وفاداری مشتری در عصر دیجیتال […]

  • امروزه فناوری دیجیتال ارزان تر از همیشه می باشد و دسترسی به دنیای وب و شبکه های اجتماعی آنلاین از طریق تلفن های همراه هوشمند بیشتر از همیشه فراگیر شده است. بر همین اساس ارتباط میان انسان ها ارزان تر، در دسترس تر […]

  • بارگزاری بیشتر