تماس مستقیم:  

برگزاری دوره های سازمانی

در قالب رویدادهای سازمانی موسسه فصل، مدرس بر اساس متدهای آموزشی ساختار یافته و مبتنی بر کار عملی (کارگاهی) و کارگروهی، موضوع مورد نظر را آموزش داده و از طریق بررسی تعاملی تجارب عملی و واقعی، دانش استاندارد و تجارب آن حوزه را به شرکت کنندگان انتقال می دهند. در آموزش­ های (درون) سازمانی، مطالعات موردی می تواند بر حسب چالش­ های عینی سازمان متقاضی در حوزه مورد نظر سفارشی ­سازی شوند.

فرآیند درخواست و برگزاری برنامه­ های آموزش درون سازمانی
– فاز اوّل: برگزاری جلسه جهت شناسایی نیازمندی سازمان و نیروی انسانی در خصوص برنامه آموزشی
– فاز دوم: توزیع و جمع آوری فرم­های نیازسنجی آموزشی جهت متناسب ­سازی محتوای برنامه آموزشی
– فاز سوم: ارائه پیشنهاد (پروپوزال) جامع یا تفصیلی با در نظر گرفتن نوع برنامه آموزشی مورد نظر
– فاز چهارم: ارائه آموزش حضوری (در قالب آموزش کارگاهی، مشارکتی و کاربردی) و خدمــات جانبی
– فاز پنجم: تبادل بازخورد آموزش با نماینده سازمان و شرکت کنندگان (یک ماه پس از برگزاری برنامه)

هم اکنون اقدام نمایید!
سازمان ­های علاقمند به دریافت خدمات آموزشی In-house و برگزاری رویدادهای آموزشی درون سازمانی می توانند بر حسب نوع و میزان پیچیدگی نیازمندی های خود به یکی از روش های زیر با موسسه فصل ارتباط برقرار نمایند:
– در صورت تمایل متقاضیان به برگزاری رویدادهای آموزشی، کافیست درخواست خود را با ذکر نام یا کد رویداد های انتخابی اعلام نمایند. در این حالت متقاضی از امکان دریافت تخفیف ویژه رویدادهای درون سازمانی و سفارش سازی نسبی محتوای آموزشی بر اساس صنعت و چالش های درون سازمانی خود برخوردار می گردد.
– در صورت وجود نیازهای خاص آموزشی که در قالب یکی از رویدادهای آموزشی موجود به آن پاسخ داده نشده باشد، کافیست متقاضی نسبت به ثبت RFP نیازمندی های آموزشی خود (از طریق فرم تماس با ما) اقدام نمایند. کارشناسان واحد توسعه سازمانی موسسه در اسرع وقت نسبت به بررسی RFP ارسالی، تماس با متقاضی، برگزاری جلسات مشترک (در صورت لزوم) و طراحی رویداد آموزشی متناسب با نیاز سازمان در حوزه های مورد نظر اقدام نموده و نتیجه را در قالب یک پروپوزال آموزشی سفارشی شده اعلام می نمایند.

سازمان­ های علاقه ­مند به برگزاری برنامه­ های آموزشی درون سازمانی می توانند جهت برگزاری جلسه حضوری و یا درخواست پروپوزال با موسسه فصل تماس بگیرند.

 

 تقویم آموزشی دوره های آنلاین/حضوری سفارشی درون سازمانی ۱۳۹۹

عنوان رویداد آموزشی تاریخ رویداد مدّت رویداد ساعت سرمایه گذاری حوزه آموزشی
کارگاه مدیریت و کارآفرینی (Mini-MBA) درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۴۸ تا ۷۲ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
کارگاه طراحی و برنامه ریزی کسب و کار درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۴۸ تا ۶۴ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
کارگاه کاربردی مدیریت بازاریابی درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۵۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
کارگاه فروش درمانی (Sales Therapy) درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۲۴ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
کارگاه تجاری سازی با Business Plan درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۴۸ تا ۶۴ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
کارگاه ویدئو مارکتینگ درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
کارگاه مبانی مدل کسب و کار (ایده تا درآمد) درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۲۴ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
دوره تخصصی برندینگ درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
دوره بازاریابی رویداد محور درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
ماژول تجاری سازی و تامین مالی (کارآفرینی فناورانه پیشرفته) درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۱۶ تا ۲۴ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
ماژول مبانی کارآفرینی و نوآوری (کارآفرینی فناورانه پایه) درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۱۶ تا ۲۴ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
دوره فروش موثر درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
کارگاه مهارت های فروش فروشگاهی درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۱۶ تا ۲۴ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
مهارتهای مذاکره فروش (فروش اثربخش در بازارهای B2B) درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۱۶ تا ۲۴ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
دوره مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
کارگاه مدیریت استراتژیک درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
کارگاه بازاریابی در رسانه های اجتماعی درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۱۶ تا ۳۲ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
دوره مدیریت تجربه مشتری درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
کارگاه فروش درمانی (Sales Therapy) درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۱۶ تا ۲۴ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
ماژول توسعه محصول و مشتری (کارآفرینی فناورانه متوسط) درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۱۶ تا ۲۴ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
کارگاه بازاریابی دیجیتال درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
کارگاه پیش نمونه سازی درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۴ تا ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
مجموع کارگاه های خلاقیت و نوآوری درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۴ تا ۴۰ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
کارگاه راه اندازی کسب و کار اینترنتی (با وردپرس) درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
کارگاه مشتری مداری درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
دوره مدیریت ارتباط با مشتری درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
مدیریت خدمات به مشتری درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
دوره مبارزه با پول شویی درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۴ تا ۸ ساعت منعطف درخواست پروپوزال حقوقی
دوره مدیریت و مهندسی ساختار قراردادها درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال حقوقی
کارگاه حقوقی مدیریت ادعا و تعارضات  (CLAIM) درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال حقوقی
کارگاه فرآیندی مدیریت ادعا (CLAIM) درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال حقوقی
کارگاه مذاکرات حقوقی درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال حقوقی
دوره حقوق کسب و کار (تجارت) درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال حقوقی
حقوق استارتاپ درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال حقوقی
دوره متره و برآورد درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال حقوقی
دوره قرارداد نویسی درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال حقوقی
دوره حقوق مهندسی (ساخت) درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال حقوقی
دوره تحلیل قرارداد پیمانکاری در رویه قضایی درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال حقوقی
کارگاه حرفه ای متره و برآورد درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال حقوقی
دوره اصول تنظیم قراردادهای عمرانی درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال حقوقی
کارگاه فشرده (َآشنایی با) فیدیک درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال حقوقی
مدیریت مناقصات درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال حقوقی
کارگاه های استانداردهای فیدیک درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۱۶ تا ۴۸ ساعت منعطف درخواست پروپوزال حقوقی
دوره بررسی و تنظیم صورت وضعیت درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال حقوقی
دوره سیستم اطلاعات مدیریت پروژه درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۱۶ تا ۲۴ ساعت منعطف درخواست پروپوزال پروژه
کارگاه مدیریت دانش و درس آموخته ها درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۱۶ تا ۲۴ ساعت منعطف درخواست پروپوزال پروژه
دوره مدیریت هزینه پروژه درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال پروژه
کارگاه حرفه ای مدیریت ریسک پروژه درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۱۶ تا ۲۴ ساعت منعطف درخواست پروپوزال پروژه
دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۱۶ تا ۲۴ ساعت منعطف درخواست پروپوزال پروژه
کارگاه کاربردی نرم افزار Primavera P6 درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۱۶ تا ۲۴ ساعت منعطف درخواست پروپوزال پروژه
دوره زمان بندی در پروژه درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۲۴ ساعت منعطف درخواست پروپوزال پروژه
دوره مدیریت هزینه پروژه درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال پروژه
کارگاه پروژه چابک درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال پروژه
کارگاه پروژه در اکسل درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال پروژه
دوره مبانی مدیریت پروژه درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال پروژه
کارگاه کاربردی مدیریت پروژه درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۱۶ تا ۴۸ ساعت منعطف درخواست پروپوزال پروژه
اردوی فشرده آمادگی  PMP درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۴۸ تا ۵۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال پروژه

منوهای نصب در پنل مدیریت