تماس مستقیم:  

برگزاری دوره های سازمانی

در قالب رویدادهای سازمانی موسسه فصل، مدرس بر اساس متدهای آموزشی ساختار یافته و مبتنی بر کار عملی (کارگاهی) و کارگروهی، موضوع مورد نظر را آموزش داده و از طریق بررسی تعاملی تجارب عملی و واقعی، دانش استاندارد و تجارب آن حوزه را به شرکت کنندگان انتقال می دهند. در آموزش­ های (درون) سازمانی، مطالعات موردی می تواند بر حسب چالش­ های عینی سازمان متقاضی در حوزه مورد نظر سفارشی ­سازی شوند.

فرآیند درخواست و برگزاری برنامه­ های آموزش درون سازمانی
– فاز اوّل: برگزاری جلسه جهت شناسایی نیازمندی سازمان و نیروی انسانی در خصوص برنامه آموزشی
– فاز دوم: توزیع و جمع آوری فرم­های نیازسنجی آموزشی جهت متناسب ­سازی محتوای برنامه آموزشی
– فاز سوم: ارائه پیشنهاد (پروپوزال) جامع یا تفصیلی با در نظر گرفتن نوع برنامه آموزشی مورد نظر
– فاز چهارم: ارائه آموزش حضوری (در قالب آموزش کارگاهی، مشارکتی و کاربردی) و خدمــات جانبی
– فاز پنجم: تبادل بازخورد آموزش با نماینده سازمان و شرکت کنندگان (یک ماه پس از برگزاری برنامه)

هم اکنون اقدام نمایید!
سازمان ­های علاقمند به دریافت خدمات آموزشی In-house و برگزاری رویدادهای آموزشی درون سازمانی می توانند بر حسب نوع و میزان پیچیدگی نیازمندی های خود به یکی از روش های زیر با موسسه فصل ارتباط برقرار نمایند:
– در صورت تمایل متقاضیان به برگزاری رویدادهای آموزشی، کافیست درخواست خود را با ذکر نام یا کد رویداد های انتخابی اعلام نمایند. در این حالت متقاضی از امکان دریافت تخفیف ویژه رویدادهای درون سازمانی و سفارش سازی نسبی محتوای آموزشی بر اساس صنعت و چالش های درون سازمانی خود برخوردار می گردد.
– در صورت وجود نیازهای خاص آموزشی که در قالب یکی از رویدادهای آموزشی موجود به آن پاسخ داده نشده باشد، کافیست متقاضی نسبت به ثبت RFP نیازمندی های آموزشی خود (از طریق فرم تماس با ما) اقدام نمایند. کارشناسان واحد توسعه سازمانی موسسه در اسرع وقت نسبت به بررسی RFP ارسالی، تماس با متقاضی، برگزاری جلسات مشترک (در صورت لزوم) و طراحی رویداد آموزشی متناسب با نیاز سازمان در حوزه های مورد نظر اقدام نموده و نتیجه را در قالب یک پروپوزال آموزشی سفارشی شده اعلام می نمایند.

سازمان­ های علاقه ­مند به برگزاری برنامه­ های آموزشی درون سازمانی می توانند جهت برگزاری جلسه حضوری و یا درخواست پروپوزال با موسسه فصل تماس بگیرند.

منوهای نصب در پنل مدیریت