تماس مستقیم:  

طراحی دوره های سفارشی

موسسه فصل با هدف توسعه دانش و مهارت های پرسنل یک سازمان خاص که عموماً در قالب روبدادهای آموزشی درون سازمانی (In-House Training Events) ارائه می گردند؛ رویکرد مشخصی را اتخاذ نموده است. در قالب این رویکرد و بر اساس بانک اطلاعاتی آموزشی گردآوری شده در حوزه مورد نظر (به عنوان نمونه مدیریت پروژه یا مدیریت حقوقی)، تعدادی دوره آموزشی به عنوان دوره های عمومی (متناسب با استانداردهای آموزشی و نیازهای عرف صنعت) طراحی گردیده و به سازمان ها پیشنهاد می شوند. به عبارت دیگر متولیان آموزش در سازمان می توانند از میان برنامه های آموزشی از پیش تعریف شده (دوره های عمومی) اقدام به انتخاب برنامه مورد نظر نمایند. علاوه بر این و بر اساس ترکیب نیازهای خاص سازمان متقاضی با بانک اطلاعاتی آموزشی؛ امکان تعریف و طراحی برنامه های آموزشی جدید، توسعه داده شده و یا سفارشی شده موجود می باشد. به عبارت دیگر برنامه آموزشی بر اساس شرایط حاکم و یا چالش های خاص سازمانی و منطبق با نیازسنجی آموزشی سازمان مجدداً طراحی، هدفگذاری و ارائه می شوند.

آموزش های سازمانی موسسه فصل، که به منظور ارتقاء سطح دانش پرسنل کلیدی سازمان و افزایش مهارت ها و توانمندی های آنان طراحی شده اند، در قالب سبد خدماتی ذیل ارائه می گردد:
– ارائه آموزش های حرفه ای در حوزه های مدیریت پروژه، مدیریت کسب و کار، مدیریت حقوقی و …
– برگزاری رویدادهای حرفه ای بر حسب نیازهای سازمان ها در حوزه های آموزش (توسعه دانش و مهارت) یا اجرا (کاربرد دانش و مهارت)
– برنامه ریزی و راهبری دپارتمان آموزش سازمان ها (برون سپاری شده)
– برنامه ریزی و برگزاری برنامه های آموزشی عمومی حرفه ای و متناسب با نیاز روز هر حوزه
– ارائه آموزش های حرفه ای توسط مدرسین مجرب و دارای مدارک بین المللی و در فضای تعاملی و مشارکتی بر اساس فلسفه آموزشی یادگیری تجربی
– ارائه خدمات سنجش و ارزیابی توانمندی افراد سازمان جهت یافتن سطح دانش در واحد مورد نظر و ارتقاء، متوازن سازی و ایجاد اشتراک میان تجارت عملی افراد
– برگزاری برنامه های آموزشی درون سازمانی با قابلیت سفارشی سازی نسبی برنامه با توجه به نیازها و چالش های موجود در سازمان و ارائه گزارشات مورد نیاز جهت ارزیابی اثربخشی برنامه آموزشی پس از برگزاری
– مربیگری و کارآموزی در واحدهای مربوطه جهت بهره مندی سازمان ها از تجارب و درس آموخته های متخصصین آن حوزه
– مدیریت آموزش سازمانی (نیازسنجی آموزشی، یافتن راهکارها و استاندارد سازی توانمندی ها، برنامه ریزی جهت آموزش پرسنل و …) برای سازمان های متقاضی برونسپاری آموزش
– خدمات گواهینامه های حرفه ای و بین المللی
– مدیریت و برگزاری رویدادهای علمی-تخصصی با همکاری سازمان های معتبر داخلی و بین المللی

 تقویم آموزشی دوره های آنلاین/حضوری سفارشی درون سازمانی ۱۳۹۹

عنوان رویداد آموزشی تاریخ رویداد مدّت رویداد ساعت سرمایه گذاری حوزه آموزشی
کارگاه مدیریت و کارآفرینی (Mini-MBA) درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۴۸ تا ۷۲ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
کارگاه طراحی و برنامه ریزی کسب و کار درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۴۸ تا ۶۴ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
کارگاه کاربردی مدیریت بازاریابی درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۵۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
کارگاه فروش درمانی (Sales Therapy) درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۲۴ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
کارگاه تجاری سازی با Business Plan درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۴۸ تا ۶۴ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
کارگاه ویدئو مارکتینگ درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
کارگاه مبانی مدل کسب و کار (ایده تا درآمد) درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۲۴ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
دوره تخصصی برندینگ درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
دوره بازاریابی رویداد محور درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
ماژول تجاری سازی و تامین مالی (کارآفرینی فناورانه پیشرفته) درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۱۶ تا ۲۴ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
ماژول مبانی کارآفرینی و نوآوری (کارآفرینی فناورانه پایه) درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۱۶ تا ۲۴ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
دوره فروش موثر درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
کارگاه مهارت های فروش فروشگاهی درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۱۶ تا ۲۴ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
مهارتهای مذاکره فروش (فروش اثربخش در بازارهای B2B) درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۱۶ تا ۲۴ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
دوره مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
کارگاه مدیریت استراتژیک درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
کارگاه بازاریابی در رسانه های اجتماعی درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۱۶ تا ۳۲ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
دوره مدیریت تجربه مشتری درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
کارگاه فروش درمانی (Sales Therapy) درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۱۶ تا ۲۴ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
ماژول توسعه محصول و مشتری (کارآفرینی فناورانه متوسط) درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۱۶ تا ۲۴ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
کارگاه بازاریابی دیجیتال درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
کارگاه پیش نمونه سازی درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۴ تا ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
مجموع کارگاه های خلاقیت و نوآوری درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۴ تا ۴۰ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
کارگاه راه اندازی کسب و کار اینترنتی (با وردپرس) درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
کارگاه مشتری مداری درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
دوره مدیریت ارتباط با مشتری درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
مدیریت خدمات به مشتری درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال کسب و کار
دوره مبارزه با پول شویی درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۴ تا ۸ ساعت منعطف درخواست پروپوزال حقوقی
دوره مدیریت و مهندسی ساختار قراردادها درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال حقوقی
کارگاه حقوقی مدیریت ادعا و تعارضات  (CLAIM) درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال حقوقی
کارگاه فرآیندی مدیریت ادعا (CLAIM) درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال حقوقی
کارگاه مذاکرات حقوقی درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال حقوقی
دوره حقوق کسب و کار (تجارت) درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال حقوقی
حقوق استارتاپ درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال حقوقی
دوره متره و برآورد درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال حقوقی
دوره قرارداد نویسی درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال حقوقی
دوره حقوق مهندسی (ساخت) درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال حقوقی
دوره تحلیل قرارداد پیمانکاری در رویه قضایی درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال حقوقی
کارگاه حرفه ای متره و برآورد درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال حقوقی
دوره اصول تنظیم قراردادهای عمرانی درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال حقوقی
کارگاه فشرده (َآشنایی با) فیدیک درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال حقوقی
مدیریت مناقصات درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال حقوقی
کارگاه های استانداردهای فیدیک درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۱۶ تا ۴۸ ساعت منعطف درخواست پروپوزال حقوقی
دوره بررسی و تنظیم صورت وضعیت درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال حقوقی
دوره سیستم اطلاعات مدیریت پروژه درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۱۶ تا ۲۴ ساعت منعطف درخواست پروپوزال پروژه
کارگاه مدیریت دانش و درس آموخته ها درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۱۶ تا ۲۴ ساعت منعطف درخواست پروپوزال پروژه
دوره مدیریت هزینه پروژه درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال پروژه
کارگاه حرفه ای مدیریت ریسک پروژه درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۱۶ تا ۲۴ ساعت منعطف درخواست پروپوزال پروژه
دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۱۶ تا ۲۴ ساعت منعطف درخواست پروپوزال پروژه
کارگاه کاربردی نرم افزار Primavera P6 درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۱۶ تا ۲۴ ساعت منعطف درخواست پروپوزال پروژه
دوره زمان بندی در پروژه درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۲۴ ساعت منعطف درخواست پروپوزال پروژه
دوره مدیریت هزینه پروژه درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال پروژه
کارگاه پروژه چابک درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال پروژه
کارگاه پروژه در اکسل درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال پروژه
دوره مبانی مدیریت پروژه درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۸ تا ۱۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال پروژه
کارگاه کاربردی مدیریت پروژه درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۱۶ تا ۴۸ ساعت منعطف درخواست پروپوزال پروژه
اردوی فشرده آمادگی  PMP درون سازمانی (آنلاین/حضوری) + محتوای سفارشی از ۴۸ تا ۵۶ ساعت منعطف درخواست پروپوزال پروژه

منوهای نصب در پنل مدیریت