تماس مستقیم:  

مدیریت اثر بخش زمان و برنامه زمانبندی پروژه از جمله عوامل حیاتی و تعین کننده شکست یا موفقیت آن می باشد. استاندارد عملی زمانبندی (Practice Standard for Scheduling) موسسه مدیریت پروژه با تمرکز بر حوزه دانشی مدیریت زمان پروژه، مدل های زمانبندی و فرآیندی کاربردی و قابل اندازه گیری را در این خصوص ارائه می نماید. همچنین با در نظر گرفتن رشد روز افزون، پیچیدگی و تنوع حوزه مدیریت پروژه، این موسسه بر اساس استاندارد عملی مذکور، گواهینامه ای را تحت عنوان PMI-SP (متخصص زمانبندی پروژه) طراحی نموده است تا نیاز سازمان ها در استخدام و بکارگیری متخصصین حرفه ای در حوزه زمانبندی پروژه را مرتفع نماید. دارندگان این مدرک حرفه ای، خبرگی، تخصص و شایستگی خود را به منظور ایجاد و بروز رسانی برنامه های زمانبندی پروژه به نمایش می گذارندو سازمانهای پروژه محور می توانند با اطمینان بیشتری وظیفه خطیر و حساس مدیریت زمان پروژه را به این گروه از مدیران و کارشناسان پروژه واگذار نمایند. در همین راستا موسسه توسعه و آموزش فصل، کارگاه آموزشی مدیریت زمانبندی پروژه را با همراهی متخصصان این حوزه طراحی نموده است و مشارکت در آن را به علاقه مندان فراگیری کاربردی زمانبندی پروژه و اخذ مدرک بین المللی PMI-SP  توصیه می نماید.

برنامه درسی دوره

آشنایی با مفهوم زمانبندی پروژه
مروری بر حوزه دانشی مدیریت زمان پروژه
مفاهیم و اصول مدل زمان بندی
روش های زمانبندی
تکنیک های زمانبندی
ابزار زمانبندی
مدیریت مدل برنامه زمانبندی
ایجاد مدل برنامه زمانبندی
نگهداری و بروز رسانی مدل برنامه زمانبندی
تجزیه و تحلیل مدل برنامه زمانبندی
ارتباطات و گزارشگیری
کار گروهی و کارگاهی
تست های آمادگی آزمون SP

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

منوهای نصب در پنل مدیریت