تماس مستقیم:  

با توجه به ارزش تجارب اکتسابی در سازمان­ ها از نظر هزینه، وقت و انرژی ای که صرف بدست آوردن این تجارب گردیده است، ثبت و استفاده از این دانش اندوخته با هدف حرکت رو به جلوی سازمان و عدم تکرار تجارب ناخوشایند گذشته، حائز اهمیت بسیاری می باشد. موسسه توسعه و آموزش فصل کارگاه مدیریت دانش و درس آموخته­ ها را بر اساس فلسفه سازمان های یادگیرنده و با تمرکز بر سازمان­ های پروژه محور به نحوی طراحی نموده است که علاوه بر آشنایی افراد با مفاهیم، ضرورت­ های، تکنیک­ های و روش­ های ثبت و مستند سازی درس آموخته ­ها؛ مهارت عملی آنان بر اساس بررسی تحلیلی چند نمونه از رویکردهای تدوین دانش در پروژه ­ها ایجاد گردد.

مشارکت در این برنامه آموزشی به افراد و گروه های زیر توصیه می شود:

– مدیران طرح ها و پروژه ها
– مدیران عامل و مدیران ارشد سازمان های دولتی و خصوصی صنعتی، خدماتی و تولیدی
– مدیران و کارشناسان مرتبط با برنامه ریزی، کنترل پروژه، بودجه و کنترل هزینه

اهداف دوره
– آشنایی با مفاهیم و فرآیندها و ابزارهای مدیریت دانش در پروژه ها
– آشنایی با فلسفه سازمان های یادگیرنده و یادگیری سازمانی
– آشنایی با دغدغه های مدیریت دانش در سازمان های پروژه محور
– آشنایی با روشهای ثبت و مستندسازی دانش آموخته ها در سازمان

برنامه درسی دوره

مدیریت دانش پروژه، اهمیت و ضرورت
موانع پیش روی مدیریت دانش پروژه
مزایای مدیریت دانش پروژه
تفاوت مدیریت دانش سازمانی و مدیریت دانش پروژه
درس آموخته ها، شناسایی و ثبت
معرفی تکنیک های شناسایی و ثبت درس آموخته و دانش پروژه شامل:
یادگیری قبل از اجرای پروژه (Peer Assist)
یادگیری حین پروژه (Learning Review)
یادگیری پس از اتمام پروژه
فرآیند استاد-شاگردی (Mentoring)
داستان سرایی (Storytelling)
مصاحبه های خروج از پروژه
گزارشات دانشی اختتام پروژه
تقاضای دانش حین پروژه
تغذیه دانشی پروژه ها
نقشه دانشکاران پروژه
معرفی انجمن های خبرگی CoP و کارکردهای آن
معرفی مدل سوالات مبنا جهت دانش نویسی
کار گروهی تدوین چند نمونه دانش در پروژه ها
ارزیابی دانشی پروژه ها
سیستم های مدیریت دانش پروژه محور
بررسی مطالعه موردی، یک سازمان ایرانی

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

منوهای نصب در پنل مدیریت