تماس مستقیم:  

مدیران سازمان ها، سرمایه گذاران پروژه ها، مدیران پروژه و تمامی دست اندرکاران طرح های سرمایه گذاری با دو مقوله ساده و در عین حال پیچیده روبرو هستند: بودجه (ورودی نقدینگی) و هزینه (خروجی نقدینگی). این دو مفهوم در عین آنکه از منظر حسابداری و مدیریت مالی دارای تعاریف مشخص و معینی می باشند، می توانند سرنوشت سازمان ها، مدیران و پروژه ها را به سادگی دستخوش تحول نمایند. چه بسا پروژه های عظیمی که بواسطه عدم برنامه ریزی صحیح نقدینگی یا تامین مالی (صرفاً) متمرکز بر استقراض با حدود ۴۰% پیشرفت، متوقف شده اند و سرنوشت صدها تن مواد اولیه و هزاران نفر ساعت کار اجرایی بلاتکلیف مانده است. در این برنامه آموزشی با تمرکز بر مثال های کاربردی و مورد کاوی های عینی، مهمترین فرآیندها و اجزای مدیریت هزینه و بودجه پروژه های صنعتی، سرمایه گذاری و خدماتی را فرا خواهید گرفت و از رموز موفقیت و چالش های شکست (احتمالی) در فرآیند مدیریت اثربخش مسایل مالی پروژه ها آشنا می شوید.

 

مشارکت در این برنامه آموزشی به افراد و گروه های زیر توصیه می شود:

– مدیران طرح ها و پروژه ها
– مدیران و کارشناسان مرتبط با مباحث سرمایه گذاری و تامین مالی در پروژه ها و سازمانها
– مدیران و کارشناسان مرتبط با برنامه ریزی، کنترل پروژه، بودجه و کنترل هزینه
– مدیران و کارشناسان حقوقی، قراردادی و ادعا در پروژه ها
– مدیران و کارشناسان قراردادها، تدارکات و تامین تجهیزات در پروژه ها

اهداف دوره
– آشنایی با مفاهیم و فرآیندها و ابزارهای مدیریت هزینه در پروژه ها
– آشنایی با نحوه انجام برنامه ریزی نقدینگی در پروژه ها
– آشنایی با مفاهیم تامین مالی در پروژه ها
– آشنایی با روشهای متنوع تامین مالی در پروژه ها

برنامه درسی دوره

Cost Control Function
Earned Value
Sanction Cost
Budget Performance (CPB & WPB)
Authorization for Expenditure (AFE)
Approved Contract Value
Value of Work Done
Actual Determination
Accrual Determination
Calculation Process
Forecasting
Awarded Contract Value
Approved Change Order
Anticipated Award Contract Value
Forecast and Year End Projection

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

منوهای نصب در پنل مدیریت