تماس مستقیم:  

امروزه لزوم بکارگیری ابزارهای مدیریت زمان، هزینه و منابع پروژه بیش از پیش در جهت افزایش موفقیت پروژه ها آشکار گردیده است. از میان ابزارهایی که در طول دو دهه اخیر به عنوان شناخته شده ترین ابزار در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می گیرد، می توان به Primavera P6 اشاره نمود.
بکارگیری نرم افزار Primavera P6 در سازمان می تواند کمک شایانی به برنامه ریزی و کنترل بهینه منابع سازمان در راستای تحویل موفقیت آمیز پروژه ها نماید. بکارگیری بهینه نرم افزار مذکور مستلزم پیاده سازی آن بر اساس اولویت ها و نیازمندی های سازمان در کنار آموزش صحیح نیروی انسانی می باشد. نکته مهم آن است که آموزش نرم افزار مذکور بدون فراگیری عملی مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه و بالعکس (فراگیری مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه بدون کسب مهارت های کار با نرم افزار) نه تنها به مدیریت بهینه پروژه های سازمان کمکی نمی کند بلکه چالش های جدیدی را پیش روی آن قرار می دهد.
موسسه توسعه و آموزش فصل بر اساس آسیب شناسی آموزش های رایج نرم افزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه در کشور، اقدام به طراحی و ارائه برنامه آموزشی کاربردی ای در این حوزه نموده است. در این برنامه آموزشی، به آموزش مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه و آموزش نرم افزار به عنوان دو جز مستقل و منفک نگریسته نمی شود و درک کاربرد عینی و عملی هر کدام از امکانات نرم افزار در کنار نیازمندی های محیط یک پروژه شبیه سازی شده مسیر اصلی برنامه آموزشی را تعیین می نمایند.
با هدف افزودن مزایای بیشتری به برنامه مذکور، سرفصل ها و شیوه آموزشی کارگاه کاربردی نرم افزار Primavera P6 تحت عنوان Project Planning & Control with Oracle Primavera P6 و با کد SEASONTD-AA40-OP6v7 به تایید رسمی PMI (موسسه مدیریت پروژه آمریکا) رسیده و شرکت کنندگان در این برنامه آموزشی، پس از قبولی در آزمون نهایی گواهینامه معتبر بین المللی دریافت می نمایند. شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی به درک عمیق، بینش کافی و تسلط کامل در حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار P6 دست یابند و براساس نمونه های واقعی و شرایط شبیه سازی شده پروژه های نمونه، مهارت و تجربه قابل قبولی (معادل تجربه ی حاصل از دوره های کار آموزی) در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه را بدست آورند.

مزیت های برنامه های آموزشی پیشنهادی:
– کاربردی بودن و سناریو محور بودن کارگاه آموزشی
– انجام کار عملی با نرم افزار در طول کارگاه بر اساس پروژه های شبیه سازی شده نمونه
– دریافت گواهینامه رسمی بین المللی (دوره مورد تایید PMI)
– تنها برنامه آموزش نرم افزارهای مدیریت پروژه به زبان فارسی مورد تایید و ثبت شده در سایت PMI
– آموزش توسط مدیر پروژه حرفه ای با بیش از ۱۵ سال فعالیت حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه با مدارک بین المللی و دارای مدارک رسمی PMP و PMI-RMP

برنامه درسی دوره

آگهی جذب نیرو جهت پروژه ساختمانی
انتخاب نیرو در شرکت های مختلف
دوره آموزشی مدیریت پروژه (نرم افزارها)
جلسه KOM پروژه
دریافت منشور پروژه و SOW
تهیه ساختار شکست پروژه WBS و PMS
دوره آموزشی محیط نرم افزار
تعریف EPS، WBS و OBS پروژه
جلسه جهت تعیین پیش فرض های نرم افزار (Preference)
تعریف فعالیت ها
تعریف انواع زمان ها
تعریف انواع فعالیت ها
تعریف انواع درصد تکمیل فعالیت
ایجاد شبکه های فعالیت
دوره آموزشی تعریف منابع
ارسال برنامه های زمانبندی موجود به کارفرما
دریافت نامه کارفرما مبنی بر رد برنامه به دلیل نبود مبنا، اوزان و S-Curve
بررسی روش های گوناگون جهت تعریف اوزان
تهیه S-Curve پروژه
تهیه code های پروژه
تهیه برنامه مبنا و ارسال به کارفرما
به روز رسانی برنامه زمانبندی
تهیه گزارش تاخیرات
پیش بینی پایان پروژه
دریافت کارنامه جهت تهیه برنامه زمانبندی جبرانی
برگزاری جلسات جهت چگونگی تهیه برنامه زمانبندی
تهیه برنامه زمانبندی جبرانی
Format
Import و Export
بودجه بندی

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

منوهای نصب در پنل مدیریت