تماس مستقیم:  

سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) ساختاری منسجم از اطلاعات مورد نیاز یک سازمان برای مدیریت موفقیت پروژه ها و طرح هایش است و معمولا شامل یک یا چند ابزار نرم افزاری به همراه نظام فرآیندی برای جمع آوری، پردازش و گزارشگیری اطلاعات پروژه می باشد. موسسه فصل با هدف توسعه فراگیر برنامه های آموزشی تخصصی در زمینه مدیریت پروژه و بر مبنای نیازسنجی آموزشی سازمان های پروژه محور ایرانی، اقدام به طراحی برنامه آموزشی ویژه ای در این حوزه نموده است که در ۱۶ ساعت و بر اساس سرفصل های ذیل، صفر تا صد سیستم های اطلاعاتی حوزه مدیریت پروژه را در بر می گیرد.

برنامه درسی دوره

آشنایی با سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)
هدف و دامنه کاربرد سیستم های اطلاعاتی
آشنایی با سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS)
تعریف سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS)
فلسفه MIS و ارتباط آن با PMIS
حوزه های کارکردی PMIS در انطباق با استانداردهای PMI
آشنایی با ذی نفعان سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS)
سطوح مختلف PMIS (پورتفولیو/ طرح/ پروژه)
PMIS در سطح پروژه در انطباق با استاندارد PMBOK Guide
سطوح مختلف PMIS (کارفرما/ مشاور طرح/ پیمانکار)
سازمان اجرایی PMIS و تعیین افراد درگیر در فرایند سیستم اطلاعات پروژه
تعریف نقش و شرح وظایف افراد درگیر در فرایند سیستم اطلاعات پروژه
تعریف و طبقه بندی اطلاعات و دسترسی ها
شناسایی نیازمندیهای سیستم مدیریت اطلاعات پروژه (PMIS)
PMIS در سازمان (از طراحی تا استقرار و بهره برداری)
معماری PMIS
متدلوژی اجرایی PMIS
یکپارچگی در PMIS
کارکردهای PMIS در پروژه های صنعت نفت و گاز
بررسی انواع ماژول های کاربردی یک PMIS نفت و گاز
بررسی گزارشات سیستم اطلاعات مدیریت پروژه
آشنایی با نمونه های PMIS های داخلی و خارجی
تحلیل قابلیت های یک نمونه PMIS

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

شرکت در دوره
  • 790 هزار تومان
  • 0 روز
1 دانشجو ثبت نام کرده

    منوهای نصب در پنل مدیریت