تماس مستقیم:  

روش EPC به عنوان یکی از پرطرفدارترین روش های تحویل پروژه بین کارفرمایان و پیمانکاران قلمداد می شود. چرا که در این نظام اجرایی، ریسک پروژه به نحوی مقتضی و در قالب مسئولیت ها و تعهدات، فیمابین کارفرما و پیمانکار توزیع گردیده است و انگیزه بیشتری را در مقایسه با سایر نظام های اجرایی برای طرفین ایجاد می نماید.
شناخت وجوهات و زوایای این نظام اجرایی در پیمان ها و پروژه های صنعت نفت و گاز می تواند به مدیران پروژه در راهبری و کسب موفقیت حداکثری کمک نماید. بر همین اساس موسسه فصل با طراحی برنامه آموزشی مذکور بر آموزش مدیریت پروژه در این نظام اجرایی متمرکز گردیده است.
مخاطبین و شرکت کنندگان در این برنامه آموزشی ضمن آشنایی با مفاهیم و اصول زیربنایی مدیریت این گونه پروژه ها به مواردی که در اغلب موارد از دید مدیران و ذینفعان پروژه های EPC مغفول مانده اند و نتیجتاً ریسک های پر هزینه ای را به کارفرما و پیمانکار وارد می نمایند، آشنا خواهند شد.

برنامه درسی دوره

مدیریت پروژه در سطح کارفرما و MC
برنامه ریزی و کنترل برونسپاری ها
استراتژی برونسپاری و قرارداد
برنامه زمانبندی برونسپاری
مدیریت مناقصات، اختتام قراردادها
برنامه ریزی و کنترل مالی و فاینانس
ساختار شکست مالی و فاینانس و زمانبندی آن
برنامه ریزی و کنترل Governance پروژه
مدیریت فصول مشترک در سطح سازمانی
برنامه بازرسی شخص ثالث (تدارکات/ ساخت و نصب)
مدیریت پروژه های EPC در سطح پیمانکار
ساختار شکست کار پروژه
اوزان و احجام در ساختار شکست کار
سیستم اندازه گیری پیشرفت پروژه
سطوح برنامه زمانبندی، سطح راه اندازی پروژه
سطح مایلستون، سطح EPC
پروژه EPC نفت و گازی خشکی
مهندسی، ساخت و نصب
تدارکات و خرید کالا، راه اندازی و بهره برداری
مدیریت فصول مشترک در سطح فنی
تهیه صورت وضعیت ها و گزارشات
اتمام قراردادهای فرعی
بالانس کالا و متریال
دعاوی پیمان

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

منوهای نصب در پنل مدیریت