تماس مستقیم:  

مدیریت پروژه چابک یک رویکرد ارزش محور در حوزه مدیریت پروژه است که روز به روز بر فراگیری آن افزوده می شود. در این رویکرد، مدیر پروژه به یک قهرمان بی چون و چرای ذینفعان پروژه تبدیل می گردد که تکمیل وظایف کاری را بر اساس اولویت بندی مشخص، با حداکثر کیفیت و در حداقل زمان مدیریت نموده و خروجی های پروژه را در قالب ارزش مورد نظر مشتریان پروژه به آنان تحویل می دهد. مدیریت پروژه چابک به دنبال کاستن از پیچیدگی های پروژه (علی الخصوص در پروژه های صنعت نرم افزار، تلکام، نانو و به صورت عام پروژه های فرافن یا Hi-Tech) می باشد و از طریق شکست پروژه های بزرگ به بیشترین تعداد سیکل های کاری و تحویل خروجی های بلادرنگ شیوه ای جدید از تولید محصولات و ارائه خدمات را پیش پای سازمان ها قرار داده است. شیوه ای که شاید در مقایسه با رویکردهای سنتی مدیریت پروژه، بیشترین انطباق را با دنیای سریع، متغیر و ارزش محور کسب و کارهای قرن بیست و یکم ارائه می دهد.
مرکز توسعه و آموزش فصل نیز به منظور مشارکت در رفع نیازمندی های آموزشی مدیران پروژه کشور و با هدف ایفای نقشی موثر در جاری شدن رویکردهای نوین مدیریت پروژه در سازمان های پیشرو ایرانی اقدام به طراحی و تولید کارگاه آموزشی منحصر بفردی در حوزه Agile Project Management نموده است که بر اساس روش های کارگاهی و محتوای آموزشی مهندسی شده، آموزش عملی و کاربردی مفاهیم و ابزارهای چابکی در مدیریت پروژه را دنبال می نماید.

کارگاه مدیریت پروژه چابک در قالب یک برنامه آموزشی ۱۶ ساعته طراحی گردیده است. شرکت کنندگان در این کارگاه با چارچوب اجایل (Agile)، چگونگی استخراج ارزش و نحوه پیاده سازی و ارائه آن به ذی نفعان پروژه، شیوه تعامل سازنده با ذی نفعان پروژه، نحوه برنامه ریزی و اجرای کار و چگونگی مدیریت تیم پروژه بر اساس رویکرد اجایل آشنا خواهند شد.
در طول کارگاه با هدف افزایش اثر بخشی، از نمونه پروژه های واقعی به همراه تمرین های عملی در قالب کارگروهی و کارگاهی استفاده خواهد شد. سرفصل و محتوای این برنامه آموزشی در سایت رسمی موسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI) ثبت و به تایید رسیده است.

برنامه درسی دوره

معرفی چارچوب، بیانیه و متدهای اجایل
آشنایی با انواع چارچوب ها و متدولوژی های رایج اجایل به همراه معایب و مزایای هر کدام
کارگاه آموزشی نیم روز اول
مهارت های ارتباطی و فردی مدیر پروژه چابک
معرفی ارزش و اهمیت رویکرد اجایل آن برای ذی نفعان
آشنایی با نحوه ارزیابی، برنامه ریزی، تحویل و تایید ارزش در رویکرد اجایل
آشنایی با ذی نفعان و نحوه ارتباط با آن ها در رویکرد اجایل
آشنایی با انواع مهارت های فردی و مدیریتی چابک جهت ارتباط با ذی نفعان
کارگاه آموزشی نیم روز دوم
مدیریت چابک تیم های پروژه
آشنایی با انواع عملکرد تیم ها
آشنایی با روش های تقویت شیوه های عملکرد تیم
آشنایی با مفاهیم برنامه ریزی و تخمین در پروژه
آشنایی با برنامه های اجایل
کارگاه آموزشی نیم روز سوم
تکنیک ها و ابزارهای مدیریت پروژه چابک
آشنایی با روش های شناسایی مشکلات در رویکرد اجایل
روش های حل مشکلات در رویکرد اجایل
ابزارهای اجایل
بهبود مستمر و علل نیاز به آن در رویکرد اجایل
کارگاه آموزشی نیم روز چهارم

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

منوهای نصب در پنل مدیریت