تماس مستقیم:  
  • دانشجو دوره را شروع کرددوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی در حال حاضر

    دانشجو namdar mohammadi دوره را شروع نمود: دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

شرکت در دوره
  • رایگان
  • 0 روز
2 دانشجو ثبت نام کرده

منوهای نصب در پنل مدیریت