تماس مستقیم:  

هر رویدادی که در یک بنگاه اقتصادی به وقوع می پیوند از جنبه تاثیر مالی ای که در بنگاه می گذارد قابل بررسی می باشد. به عبارت دیگر هر رویدادی یا رویدادی مالی است یا رویدادی غیر مالی. نگاه سطحی به این تعریف به ظاهر ساده و پیش و پا افتاده، موجب گردیده است که بسیاری از مدیران حوزه های غیر مالی سازمان ها، مانند مدیران منابع انسانی و بازاریابی؛ حوزه مدیریت مالی را حوزه ای منفک از برنامه ریزی های عملیاتی و راهبردی حوزه تحت کنترل خود بپندارند و بواسطه پیچیدگی های نسبی ریاضیات مالی و حسابداری (به عنوان زبان مدیریت مالی) از هرگونه اصطکاک با تحلیل های مالی اجتناب ورزند. این در حالیست که تدوین یک برنامه آموزشی سالانه یا طرح بازاریابی محصول جدید، که در ظاهر هیچ ارتباطی به مدیریت مالی ندارد، بدون در نظر گرفتن عملکرد مالی کسب و کار و تاثیرات آتی اجرای این برنامه ها بر وضعیت مالی شرکت نتایج اثربخشی به همراه نخواهد داشت. به عبارت دیگر داشتن درک مناسبی از تاثیرات مالی تصمیمات مدیران اجرایی (که به نوعی در قالی رویدادهای مالی منعکس می گردند) توسط این گروه از مدیران سازمان ها به همراه امکان برقراری ارتباطی روان و سلیس با مدیران مالی نه تنها بنگاه اقتصادی را از چالش های دشواری دور نگاه می دارد بلکه هم افزایی دو چندانی را در طرحریزی و اجرای برنامه های عملیاتی و راهبردی کسب و کار به همراه خواهد داشت. از این رو موسسه توسعه و آموزش فصل با هدف ترویج هر چه بیشتر مفاهیم، زبان، ادبیات و ابزارهای مدیریت مالی؛ برنامه آموزشی ویژه ای را تحت عنوان مدیریت مالی برای مدیران اجرایی (مدیران غیر مالی) تدوین نموده است. مشارکت در این برنامه آموزشی علاوه بر افزودن تخصص مدیریت مالی به مجموعه توانمندی های افراد؛ آنان را برای پیشبرد یکپارچه و هر چه بهتر اهداف سازمانی یاری می رساند. با گذراندن این برنامه آموزشی، شما می توانید مانند یک مدیر مالی، تصمیمات حوزه تخصصی خود را ارزیابی، تحلیل، مقایسه و اتخاذ نمایید و عملکرد خود را از منظر مالی بسنجید!

 

مشارکت در این برنامه آموزشی به افراد و گروه های زیر توصیه می شود:
– مدیران عامل و مدیران اجرایی غیر مالی (مدیران منابع انسانی، مدیران بازاریابی و فروش، مدیران عملیاتی، مدیران استراتژیک و …)
– کارشناسان امور مالی، فروش، حسابداری و خزانه داری
– کارآفرینان، توسعه دهندگان کسب و کار و مشاوران طرح های توجیهی اقتصادی
– مدیران پروژه و طرح
– مدیران امور پیمان ها، تدارکات و قراردادهای سازمانی
– علاقه مندان به مباحث مالی، مهندسی و ریاضیات مالی

برنامه درسی دوره

تعریف، اهمیت و کارکردهای مدیریت مالی و چرایی مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
مفاهیم پایه ای حسابداری (رویدادهای مالی، مفروضات حسابداری، دارایی، بدهی، سرمایه، درآمد، هزینه، سود، زیان، معادله اساسی حسابداری، بدهکار، بستانکار)
صورت های مالی (شامل ترازنامه، صورت سود و زیان یا درآمد، صورت گردش وجوه نقد
روش های تحلیلگری صورت های مالی و نسبت های مالی شامل سودآوری، فعالیت (کارآیی)، بدهی (اهرمی) و نقدینگی و بررسی نمونه موردی
ریاضیات مالی و ارزش زمانی پول به همراه بررسی تورم، نرخ بهره، ریسک، استهلاک و مالیات
بودجه بندی سرمایه ای (محاسبه دوره بازگشت سرمایه، ارزش خالص فعلی و نرخ بازده داخلي)
آشنایی با برنامه ریزی مالی (نحوه تدوین Financial Plan، پیش بینی فروش، پیش بینی صورت سود و زیان، پیش بینی گردش وجوه نقد، پیش بینی سرمایه در گردش و تحلیل نقطه سربسر)
بودجه بندی
مقدمه ای بر تامین مالی

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

منوهای نصب در پنل مدیریت