تماس مستقیم:  
مناقصه فرآیندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد ، واگذار می شود. سالانه در کشور بالغ بر ۳۰ هزار مناقصه برگزار می گردد. در سال ۱۳۸۳ با هدف مدیریت یکپارچه، حفظ سلامت و تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات؛ قانون برگزاری مناقصات توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. به منظور کاهش  و محدود کردن سلیقه ها و تفسیرهای انسانی و تبانی احتمالی و مواردی از این دست تبعیت از قانون و آیین نامه های مناقصات توسط دستگاههای اجرایی الزامی و تنها معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می شود معتبر می باشد.

در این برنامه آموزشی شرکت کنندگان بر اساس قانون مذکور با مفاهیم مناقصات، انواع آن و ابعاد حقوقی و قانونی مرتبط آشنا خواهند شد و در بخش های کارگاهی برنامه آموزشی؛ برگزاری یک مناقصه را در عمل تمرین و تکرار خواهند نمود تا توانمندی عینی و عملی مدیریت فرآیند برگزاری یک مناقصه را در انطباق با قوانین موضوعه فرابگیرند و به توانمندی های لازم دست یابند.

ویژگی های ممتاز این برنامه آموزشی:
همانگونه که اشاره شد، این برنامه آموزشی را می توان تنها گزینه آموزشی کارگاهی و کاربردی برگزاری مناقصات در کشور دانست که علیرغم دوره های همنام و مشابه، توسعه توانمندی های عملی شرکت کنندگان را هدف قرار می دهد و با شبیه سازی فرآیند برگزاری یک مناقصه فرضی، علاوه بر آموزش مفاهیم و مبانی قانون مناقصات؛ در قالب بخش های کارگاهی و به صورت عملی؛ درک کامل و صحیحی از مدیریت فرآیند برگزاری مناقصات را به افراد انتقال می دهد.

اهداف آموزشی:
– آشنایی  شرکت کنندگان با قانون مناقصات و شیوه برگزاری یک مناقصه در عمل
– شناخت چالش ها و نقاط قوت و ضعف در قانون مناقصات
– بررسی حقوق طرفین در قانون مناقصات
– تقویت بینش علمی مهندسان ناظر در پروژه های عمرانی
– استفاده صحیح از ظرفیت قانون مناقصات
– رویکردی کاملاً کارگارهی و کاربردی

 

مشاهده ادامه

مشارکت در این برنامه آموزشی به افراد و گروه های زیر توصیه می شود:
– مدیران و کارشناسان حقوقی، قراردادی و ادعا
– مدیران و کارشناسان قراردادها، تدارکات و مهندسی
– مدیران عامل شرکت های خصوصی و سازمان های دولتی
– مشاوران حقوقی، مالی و پیمان ه

کمتر

برنامه درسی دوره

مختصری در مورد مناقصات در کشور
محدودیت های کاربردی قانون مناقصات
اخذ مجوز های برگزاری مناقصات
انحصارات
بررسی ارزیابی ها
بررسی کمیسیون مناقصات و صلاحیت ها
بررسی شکلی مناقصات و طبقه بندی مناقصات
مناقصات محدود
مناقصات ترک تشریفات
مناقصات عام
بازگشایی ها
تضمین مناقصات
مدت اعتبار پیشنهادات
تبانی در مناقصات

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

منوهای نصب در پنل مدیریت