تماس مستقیم:  

پول شویی، که برگرفته از واژه انگلیسی “Money Laundering” می باشد، به معنای گردش پول حاصل از فعالیت های غیرقانونی (مانند قاچاق، سرقت، معامله های خارج از چهارچوب قانون و …) در بنگاه ها و مشاغل قانونی طی چرخه ای از فعالیت ها و‌ با گذر از مراحلی بوده که نتیجه این فرآیندها بظاهر قانونی شدن پول اوّلیه یا باصطلاح “شسته شدن پول” می باشد. با توجه به ماهیت پولشویی، این فرآیند از نظر قوانین بین المللی و جمهوری اسلامی ایران جرم به حساب آمده و جهت مبارزه با آن آئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه هایی تنظیم گشته تا از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان شناسایی شده و وضعیت آن ها توسط مراجع قضایی پیگیری گردد.

موسسه توسعه و آموزش فصل با در نظر گرفتن نیاز سازمان های فعال در حوزه های بازار سرمایه و سرمایه گذاری، بانک ها و موسسات پولی و مالی؛ برنامه آموزشی جدیدی را با محوریت مقررات بین المللی و داخلی در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین نموده است که ضمن بررسی نمونه های عینی و آثار ناشی از این فعالیت غیرقانونی، ابعاد مختلف آیین نامه های مبارزه با پولشویی در سطح کشور، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای جهان را موشکافی می نماید. دراین برنامه آموزشی تصویر کاملی از مفهوم، ماهیت، علت ها و پیامدهای پول شویی ونیز راهکارهای مقابله، شناسایی و گزارش فعالیت های مشکوک ونهایت الگوهای قانونی کاربردی برای اقتصاد ایران توسط یکی از وکلا و مشاوران حقوق شناخته شده کشور ارائه می گردد.

مشاهده ادامه

مشارکت در این برنامه آموزشی به افراد و گروه های زیر توصیه می شود:

    – مدیران عامل سازمان های دولتی و خصوصی
– مدیران و کارشناسان بانک ها و موسسات پولی و مالی
– مدیران و کارشناسان شرکت های سرمایه گذاری و بورسی
– مدیران و کارشناسان ادارات مالی، حسابداری، حسابرسی، ممیزی، حقوقی و قراردادی
– مدیران و کارشناسان قراردادها، تدارکات و تامین تجهیزات در پروژه ها

کمتر

برنامه درسی دوره

تعاریف، مفاهیم و گونه های پول شویی
فرایند و آثار پول شویی
روش های پول شویی
شناسایی وگزارش دهی و فعالیت های مشکوک
راه های پیشگیری ومقابله با پول شویی
اقدامات بین المللی علیه پول شویی
حقوق مبارزه با پول­شویی در ایران
قانون مبارزه با پول­شویی
آئین ­نامه اجرایی مبارزه با پول­شویی

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

شرکت در دوره
  • 395 هزار تومان
  • 1 روز
0 دانشجو ثبت نام کرده

    منوهای نصب در پنل مدیریت