تماس مستقیم:  

قراردادهای پیمانکاری از جمله عقود رایج صنعت ساخت و احداث می باشد که در اکثر موارد محل بحث و دعوی طرفین قرار می گیرند، چرا که در زمان اجرای موضوع پیمان اتفاقات مختلفی ممکن است رخ دهد که برخی از اراده طرفین خارج و بعضی دقیقا به خود طرفین مرتبط می ‌باشند. علی ایحال در هر دو حالت احتمال اینکه اختلافی بین کارفرما و پیمانکار بروز کند، نه تنها بعید نیست، بلکه در برخی موارد این اختلافات به اوج خود نیز می رسد. در این شرایط و در صورت عدم حل و فصل دوستانه، موضوع می تواند در قالب دعوی در مراجع قضایی صالح طرح گردد.

موسسه توسعه و آموزش فصل با در نظر گرفتن صدها دعوی بزرگ و کوچک پیمانکاری در کشور و با همکاری تیمی از خبرگان حوزه مدیریت حقوقی در کشور، دوره آموزشی منحصربفردی را تحت عنوان “دوره تحلیل قراردادهای پیمانکاری در رویه قضایی” طراحی نموده است که در آن انواع دعاوی پیمانکاری در سه گروه شامل دعاوی مدنی ثالث (مانند دعاوی کارگران و کارمندان دفتری پیمانکار)، دعاوی کیفری (مانند دعاوی خیانت در امانت) و دعاوی مدنی مستقیم (مانند دعاوی ناشی از واگذاری پیمان به غیر) به همراه موارد عینی و احکام صادره در خصوص هر یک به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

مشارکت در این برنامه آموزشی تخصصی به کلیه وکلا، مشاوران حقوقی، مدیران پیمان و قراردادها، مدیران طرح ها و پروژه های ساخت و متولیان و مدیران ارشد شرکت های پیمانکاری، مشاوره مهندسی و کارفرمایی اکیداً توصیه می شود. برای اطلاع از تاریخ برگزاری برنامه و تخفیفات مذکور به تقویم آموزشی مراجعه نمایید یا با ما تماس بگیرید.

برنامه درسی دوره

روز اوّل: دعاوی مدنی ثالث و دعاوی کیفری
دعاوی مدنی ثالث
دعاوی پیمانکاران جزء
دعاوی کارگران و کارمندان دفتری پیمانکار
دعاوی پیمانکاران دست دوم
دعاوی ابطال ضمانت نامه توسط ضامن
دعاوی املام معارض
دعاوی کیفری
دعاوی ناشی از قانون منع مداخله
دعاوی ارتشاء
دعاوی تدلیس و تقلب
دعاوی خیانت در امانت
دعاوی توسل به وسایل متقلبانه
دعاوی ناشی از استفاده ی غیر مجاز پیمانکار
روز دوّم و سوم: دعاوی مدنی مستقیم
دعاوی اعتراض به فسخ پیمان
دعاوی ناشی از واگذاری پیمان به غیر
دعاوی مرتبط با ضبط سپرده های پیمانکار
دعاوی مرتبط با تملک ماشین آلات پیمانکار
آثار حقوقی شمول قانون منع مداخله
دعاوی مسئولیت مدنی علیه دستگاه نظارت
دعاوی الزام پیمانکار به انتقال قرارداد مصالح و تجهیزات به کارفرما
دعاوی مربوط به فسخ پیمان به لحاظ تعلیق بیش از سه ماه
تامین دلیل
دعاوی مالی کارفرما و پیمانکار علیه یکدیگر
دعاوی ناشی از فسخ پیمان توسط پیمانکار در اثر فورس ماژور
دعاوی ناشی از فسخ پیمان توسط پیمانکار به لحاظ ناتوانی کارفرما از اجرای تعهدات
طرح دعوا توسط پیمانکار به لحاظ رسیدن به سقف مبلغ قرارداد
طرح دعوا توسط پیمانکار به لحاظ پایان مدت

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

منوهای نصب در پنل مدیریت