تماس مستقیم:  

دستگاه های اجرایی سالهاست با شیوه هایی یکنواخت و در قالب هایی محدود نسبت به انعقاد قرارداد در پروژه های عمرانی اقدام می نمایند. عدم انسجام و تناسب نوع پیمان با موضوع مورد اجرا و نحوه تنظیم و نگارش متن این قراردادها در بسیاری موارد مشکلاتی را در ادامه همکاری برد-برد طرفین قرارداد بوجود می آورد. تنوع شیوه های متفاوت تنظیم پیمان نیز از جمله مواردی است که به این پیچیدگی و چالش های بالقوه می افزاید. در دوره اصول تنظیم قرارداد های عمرانی با نگاهی ویژه به موضوع تنظیم قراردادها و پیش نیاز های آن در صنعت ساخت و پروژه های عمرانی به بررسی انواع قراردادها و چالش ها موجود پرداخته می شود.

اهداف آموزشی:
– آشنایی شرکت کنندگان با ظرفیت های موجود در قراردادهای عمرانی
– شناخت چالش ها و آشنایی با نقاط قوت و  ضعف در ساختار انواع قراردادها
– توسعه رویکرد حفظ حقوق طرفین قرارداد
– آشنایی با تضمین های مربوط به قراردادها
– تقویت بنیه علمی مهندسان و کارشناسان امور قراردادها
– تربیت کارشناسان فنی و مهندسی آگاه به موازین حقوقی و قراردادی و قانونگذاری متون فنی

 

مشارکت در این برنامه آموزشی به افراد و گروه های زیر توصیه می شود:
– مدیران و کارشناسان حقوقی، قراردادی و ادعا
– مدیران و کارشناسان قراردادها، تدارکات و مهندسی
– مدیران ارشد پروژه، مهندسین پروژه و سرپرستان کارگاه های عمرانی
– مشاوران حقوقی و کارشناسان قراردادهای صنعتی و عمرانی

برنامه درسی دوره

مختصری در خصوص قرارداد ها در ایران
معرفی انواع قرارداد ها
بررسی قراردادهای کنتراتی
بررسی قراردادهای امانی
بررسی قراردادهای فهرست بهای
بررسی قراردادهای قیمت مقطوع (Lump Sum Price)
بررسی قرار دادهای کلید در دست (Turnkey)، طرح و ساخت (دو عاملی یا Design-Build)، طراحی- تدارکات- ساخت (EPC)
قراردادهای مشارکتی
قراردادهای ساخت-راه اندازی-تحویل (B.O.T)
قراردادهای دو عاملی
قراردادهای سه عاملی یا روش متعارف
قراردادهای چهار عاملی یا روش مدیریت اجرا
نکات ویژه در حوزه مدیریت قرارداد ها

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

منوهای نصب در پنل مدیریت