تماس مستقیم:  

به اجرا رسانیدن موضوع پیمان در دستگاه های دولتی و اغلب شرکت های خصوصی در قالب فرآیند سه عاملی کارفرما، مشاور و پیمانکار نیازمند مجموعه ای از اسناد قابل قبول طرفین می باشد. از این رو شرایط عمومی و خصوصی پیمان در قالب نشریه ۴۳۱۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی مرجع مورد وثوق در قراردادها قرار گرفته و از اسناد منضم به پیمان می باشد. شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) در سال ۱۳۷۸ به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ گردید. این موافقتنامه (شرایط عمومی و شرایط خصوص پیمان و مقررات آنها) به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، آیین نامه اجرایی آن و نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور لازم الاجرا به شمار می رود و می بایست برای انعقاد پیمان ها مورد استفاده قرار گیرد.

در این برنامه آموزشی با محتوای نشریه مذکور، کاربرد و به صورت خاص با ۵۴ ماده نشریه مذکور که در قالب ۵ فصل اساسی (تعاریف و مفاهیم، تاییدات و تعهدات پیمانکار، تعهدات و اختیارات کارفرما، تضمین، پرداخت و تحویل کار و حوادث قهری، فسخ، ختم، تعلیق، هزینه تسریع کار، خسارت تاخیر، تسویه حساب، حل اختلاف) آشنا خواهید شد.

اهداف آموزشی:
– آشنایی شرکت کنندگان با اسناد منضم به پیمان
– شناخت چالش ها و نقاط قوت و ضعف در شرایط عمومی و خصوصی پیمان
– بررسی حقوق طرفین در شرایط عمومی و خصوصی پیمان
– آشنایی تاییدات پیمانکاران و تعهدات کارفرمایان
– تقویت بنیه علمی مهندسان ناظر در پروژه های عمرانی
– استفاده صحیح از ماده واحد های شرایط عمومی به منظور تسهیل روند اجرای پروژه ها
– نگاه جامع به واژگان حقوقی در شرایط عمومی پیمان

مشاهده ادامه

مشارکت در این برنامه آموزشی به افراد و گروه های زیر توصیه می شود:
– مدیران و کارشناسان حقوقی، قراردادی و ادعا
– مدیران و کارشناسان قراردادها، تدارکات و مهندسی
– مدیران ارشد پروژه، مهندسین پروژه و سرپرستان کارگاه های عمرانی
– مشاوران حقوقی و کارشناسان قراردادهای صنعتی و عمران

کمتر

برنامه درسی دوره

تاریخچه شرایط عمومی و خصوصی
محدودیت های کاربردی شرایط عمومی و خصوصی
بیمه در پروژه های عمرانی
بررسی تأییدات
بررسی تعهدات
بررسی تضمین ها و آزاد سازی ها
بررسی تحویل ها در شرایط عمومی پیمان
پرداخت ها در شرایط عمومی و خصوصی پیمان
نقش و اثر شرایط خصوصی در پروژه ها
بررسی اختلاف ها و داوری ها

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

منوهای نصب در پنل مدیریت