تماس مستقیم:  

مدیریت هماهنگی و اثر بخشی ادعا و تغییرات یک پروژه، علاوه بر نیاز به کسب دانش و تجربه کافی در خصوص مفاهیم استاندارد و ابعاد حقوقی این حوزه، اتخاد یک روش سیستماتیک و هدفمند اجرایی را مطالبه می نماید. به عبارت دیگر از آنجا که مدیریت ادعاهای یک پروژه، خود پروژه مستقل محسوب می گردد که باید در قالب زمان، محدوده و بودجه معینی نتایج کیفی مشخص دست یابد؛ می بایست آن را در قالب فرآیندهای مشخص مدیریت نمود. بر همین اساس و بر پایه گروهای فرآیند استانداردهای مدیریت پروژه ، فرآیند های Claim management را نیز می توان در قالب پنج گروه فرآیندی آغازین، برنامه ریزی، اجرایی، نظارتی و اختتامی طبقه بندی کرد. با اتخاذ این رویکرد و مشخص نمودن فرآیندهای مذکور به همراه ورودی ها، خروجی ها و ابزارها و تکنیکه ای هر فرآیند، مدیریت ادعا و تغییرات به یک نظام احرایی سیستماتیک و مدیریت پذیر تبدیل می گردد که علاوه بر مزایای ذاتی مدیریت نظام مند پروژه (تضمین دستیابی به اقلام تحویل پذیر مورد نظر مدعی) عقد قرارداد ساختار یافته با مشاورین حوزه Claim Management و برونسپاری کل پروژه امکانپذیر خواهد شد.
موسسه توسعه و آموزش فصل بر پایه برگزاری موفق کارگاه حقوقی مدیریت ادعا (آموزش محتوا و ابعاد حقوقی آن) و ارائه خدمات مشاوره ای و اجرایی در همین حوزه برنامه آموزشی منحصر بفرد بودن را تحت عنوان کارگاه فرآیندی Claim Management طراحی نموده است تا کارفرمایان و پیمانکاران پروژه های Claim بتوانند از مزایای اتخاذ یک رویکرد ساختار یافته در اجرا و تکمیل موفقیت آینده پروژه های مذکور بهره مند گردند.

برنامه درسی دوره

مدیریت پروژه های Claims and Changes Management
فرآیندها، ابزارها و تکنیک های آغازین Claims and Changes Management
توسعه منشور Changes و Claims
فرآیندها، ابزارها و تکنیک های برنامه ریزی Claims and Changes Management
تدوین برنامه Changes و Claims
فرآیندها، ابزارها و تکنیک های اجرایی Claims and Change Management
توسعه پرونده Changes و Claims
حل و فصل توسعه منشور Changes و Claims
فرآیندها، ابزارها و تکنیک های نظارتی Claims and Changes Management
تدوین استراتژی Changes و Claims

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

منوهای نصب در پنل مدیریت