تماس مستقیم:  

مدیریت حقوقی

دوره بررسی و تنظیم صورت وضعیت

دوره بررسی و تنظیم صورت وضعیت

موسسه توسعه و آموزش فصل اقدام در راستای پاسخگویی به نیازهای آموزشی صنعت ساخت و احداث، اقدام به طراحی و …

شرکت در دوره790 هزار تومان
کارگاه عملی قرارداد نویسی

کارگاه عملی قرارداد نویسی

قرارداد کسب و کار (قرارداد تجاری) یا Business Contract توافقنامه ای است میان دو یا چند طرف که منجر به …

شرکت در دوره395 هزار تومان

دوره حقوق کسب و کار (تجارت)

حقوق تجارت شعبه‌ای از حقوق خصوصی است، که اعمال تجاری و تجار را تعریف نموده، اصول و قوانین حاکم بر …

شرکت در دوره790 هزار تومان

کارگاه مذاکرات حرفه ای

در زندگی چیزهایی را که لیاقتش را دارید بدست نمی آورید، بلکه صاحب چیزهایی خواهید شد که بتوانید بر سر …

شرکت در دوره790 هزار تومان

کارگاه حرفه ای متره و برآورد

امروزه متره و برآورد جزء لاینفک ارزیابی پروژه ها در حوزه اعتبارات و تنظیم برنامه زمانبندی می باشد چرا که …

شرکت در دوره790 هزار تومان
دوره تحلیل قرارداد پیمانکاری در رویه قضایی

دوره تحلیل قرارداد پیمانکاری در رویه قضایی

قراردادهای پیمانکاری از جمله عقود رایج صنعت ساخت و احداث می باشد که در اکثر موارد محل بحث و دعوی …

شرکت در دوره790 هزار تومان
مدیریت مناقصات

مدیریت مناقصات

مناقصه فرآیندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین …

شرکت در دوره790 هزار تومان
کارگاه تحلیل شرایط عمومی و خصوصی پیمان

کارگاه تحلیل شرایط عمومی و خصوصی پیمان

به اجرا رسانیدن موضوع پیمان در دستگاه های دولتی و اغلب شرکت های خصوصی در قالب فرآیند سه عاملی کارفرما، …

شرکت در دوره790 هزار تومان
دوره اصول تنظیم قراردادهای عمرانی

دوره اصول تنظیم قراردادهای عمرانی

دستگاه های اجرایی سالهاست با شیوه هایی یکنواخت و در قالب هایی محدود نسبت به انعقاد قرارداد در پروژه های …

شرکت در دوره790 هزار تومان
دوره حقوق مهندسی (ساخت)

دوره حقوق مهندسی (ساخت)

حقوق مهندسی یا Engineering Law یکی از حوزه های جدید و نسبتاً ناشناخته رشته حقوق در ایران می باشد که …

شرکت در دوره790 هزار تومان

منوهای نصب در پنل مدیریت