تماس مستقیم:  

تقویم آموزشی موسسه توسعه و آموزش فصل

به صفحه تقویم آموزشی ۱۳۹۸ موسسه توسعه و آموزش فصل خوش آمدید!

در این بخش لینک مشخصات هر برنامه آموزشی به همراه تاریخ و مدت زمان برگزاری آن در دسترس می باشد. جهت ثبت نام در هر دوره می توانید فرم ثبت نام را تکمیل و در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. همچنین در صورت تمایل به ثبت نام در برنامه های آموزشی خارج از تقویم آموزشی، درخواست برگزاری مجدد رویدادهای پیشین، اطلاع از نزدیکترین تاریخ برگزاری رویداد و قرار گرفتن در لیست رزرو خدمات آموزشی آتی با ما تماس بگیرید. سازمان های علاقه مند به برگزاری برنامه های آموزشی به صورت درون سازمانی می توانند جهت دریافت پیشنهاد مکتوب همراه با امکان سفارشی شدن رویداد آموزشی مورد نظر، درخواست خود را ارسال نمایند.

عنوان رویداد آموزشی
تاریخ رویداد
مدّت رویداد
ساعت
سرمایه گذاری
تخفیف زودهنگام
حوزه آموزشی
دوره مبارزه با پول شویی۱ مهر۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۲۹۰ هزار تومانتا ۱۵ شهریورمدیریت حقوقی
دوره مدیریت و مهندسی ساختار قراردادها۱۳ و ۱۷ مهر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۵۴۰ هزار تومانتا ۲۵ شهریورمدیریت حقوقی
کارگاه مدیریت بازاریابی در عمل۲ و ۳ مهر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۱۶ شهریورمدیریت کسب و کار
مهارتهای مذاکره فروش (فروش اثربخش در بازارهای B2B)۴و ۵ مهر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۱۸ شهریورمدیریت کسب و کار
دوره بازاریابی رویداد محور۱۱ مهر۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۲۴۰ هزار تومانتا ۲۸ شهریورمدیریت کسب و کار
دوره مدیریت هزینه پروژه۶ و ۷ مهر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۵۴۰ هزار تومانتا ۲۰ شهریورمدیریت پروژه
کارگاه حقوقی مدیریت ادعا و تعارضات  (CLAIM)۸ و ۹  مهر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۵۴۰ هزار تومانتا ۲۲ شهریورمدیریت حقوقی
دوره تخصصی برندینگ۱۲ مهر۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۲۴۰ هزار تومانتا ۲۹ شهریورمدیریت کسب و کار
کارگاه مدیریت پروژه چابک۱۰ و ۱۱ مهر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۲۴ شهریورمدیریت پروژه
کارگاه مدیریت دانش و درس آموخته ها۱۳ و ۱۴ مهر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۲۶ شهریورمدیریت پروژه
کارگاه مبانی مدل کسب و کار (ایده تا درآمد)۱۸ مهر۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۲۴۰ هزار تومانتا ۳ مهرمدیریت کسب و کار
کارگاه مهارت های فروش فروشگاهی۲۵ و ۲۶ مهر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۸ مهرمدیریت کسب و کار
کارگاه ویدئو مارکتینگ۱۵ و ۱۶ مهر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۱ مهرمدیریت کسب و کار
دوره فروش موثر۱۷ و ۲۴ مهر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۲ مهرمدیریت کسب و کار
دوره مبارزه با پولشویی۱۹ مهر۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۲۹۰ هزار تومانتا ۴ مهرمدیریت حقوقی
کارگاه مذاکرات حقوقی۲۰ و ۲۱ مهر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۵ مهرمدیریت حقوقی
دوره مدیریت هزینه پروژه۲۲ و ۲۳ مهر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۵۴۰ هزار تومانتا ۷ مهرمدیریت پروژه
مدیریت مناقصات۲۴ و ۲۵ مهر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۵۴۰ هزار تومانتا ۹ امهرمدیریت پروژه
کارگاه مشتری مداری۲۸ و ۲۹ مهر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۱۱ مهرمدیریت کسب و کار
دوره بازاریابی رویداد محور۳۰ مهر۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷ ۲۴۰ هزار تومانتا ۱۳ مهرمدیریت کسب و کار
کارگاه مدیریت تجربه مشتری۱ و ۲ آبان۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۱۴ مهرمدیریت کسب و کار
دوره مدیریت و مهندسی ساختار قراردادها۸ و ۹ آبان۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۵۴۰ هزار تومانتا ۱۹ مهرمدیریت حقوقی
اردوی فشرده آمادگی PMP۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۹، ۳۰ آبان، ۱ آذر۴۸ ساعت در ۶ روز۹ تا ۱۷۲۲۰۰ هزار تومانتا ۵ آذرمدیریت پروژه
دوره مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی۹ و ۱۰ آبان۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۲۰ مهرمدیریت کسب و کار
مهارتهای مذاکره فروش (فروش اثربخش در بازارهای B2B)۱۱ و ۱۲ آبان۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۲۲ مهرمدیریت کسب و کار
کارگاه مدیریت دانش و درس آموخته ها۱۳ و ۱۴ آبان۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰هزار تومانتا ۲۴ مهرمدیریت پروژه
دوره مبارزه با پول شویی۱۸ آبان۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۲۹۰ هزار تومانتا ۱ مهرمدیریت پروژه
دوره حقوق کسب و کار (تجارت)۲۱ و ۲۲ آبان۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۲ مهرمدیریت حقوقی
دوره مدیریت ارتباط با مشتری۲۳ و ۲۴ آبان۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۷ مهرمدیریت کسب و کار
دوره تخصصی برندینگ۳۰ آبان۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۲۴۰ هزار تومانتا ۹ مهرمدیریت کسب و کار
مدیریت مناقصات۲۹ و ۳۰ آبان۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۶۸۰ هزار تومانتا ۱۰ مهرمدیریت پروژه
کارگاه حرفه ای مدیریت ریسک پروژه۲ و  ۳و ۴ آذر۲۴ ساعت در سه روز۹ تا ۱۷۶۸۰ هزار تومانتا ۱۷ آبانمدیریت پروژه
کارگاه حقوقی مدیریت ادعا و تعارضات (CLAIM)۴ و ۵ آذر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۵۴۰ هزار تومانتا ۱۹ آبانمدیریت حقوقی
کارگاه مهارت های فروش فروشگاهی۷ و ۸ آذر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۲۱ آبانمدیریت کسب و کار
کارگاه طراحی و برنامه ریزی کسب و کار۱، ۲، ۳ ، ۴، ۵، ۶، آذر۴۸ ساعت در شش روز۹ تا ۱۷۱۲۰۰ هزار تومانتا  ۱۶ آبانمدیریت کسب و کار
دوره مبارزه با پول شویی۱۵ آذر۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۲۹۰ هزار تومانتا ۳۰ آبانمدیریت حقوقی
کارگاه مذاکرات حقوقی۹ و ۱۰ آذر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۵۴۰ هزار تومانتا ۲۵ آبانمدیریت حقوقی
کارگاه مشتری مداری۱۱ و ۱۲ آذر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۲۷ آبانمدیریت کسب و کار
کارگاه مبانی مدل کسب و کار (ایده تا درآمد)۲۲ آذر۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۲۴۰ هزار تومانتا ۱۰آذرمدیریت کسب و کار
دوره فروش موثر۱۴ و ۱۵ آذر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰هزار تومانتا ۳ آذرمدیریت کسب و کار
کارگاه مدیریت بازاریابی در عمل۱۶ و ۱۷ آذر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۵ آذرمدیریت کسب و کار
حقوق استارتاپ۱۸ و ۱۹ آذر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۵۴۰ هزار تومانتا ۷ آذرمدیریت پروژه
دوره تخصصی برندینگ۱۹ آذر۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۲۴۰ هزار تومانتا ۸ آذرمدیریت کسب و کار
دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی۲۰ و ۲۱ آذر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۲۰ هزار تومانتا ۹ آذرمدیریت کسب و کار
دوره مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی۲۸ و ۲۹ آذر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۱۳ آذرمدیریت کسب و کار
دوره مدیریت ارتباط با مشتری۲۳ و ۲۴ آذر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۱۱ آذرمدیریت کسب و کار
اردوی فشرده آمادگی  PMP۴، ۵، ۶، ۱۱، ۱۲، ۱۳،دی۴۸ ساعت در شش روز۹ تا ۱۷۲۲۰۰ هزار تومانتا ۱۸ آذرمدیریت پروژه
دوره بازاریابی رویداد محور۲۵ آذر۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۲۴۰ هزار تومانتا ۱۱ آذرمدیریت کسب و کار
دوره مبارزه با پول شویی۲۶ آذر۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۲۹۰ هزار تومانتا ۱۲ آذرمدیریت حقوقی
کارگاه تخصصی نگاشت علم۲۷ آذر۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۴۲۰ هزار تومانتا ۱۳ آذرمدیریت کسب و کار
مجموع کارگاههای خلاقیت و نوآوری۳۰ آذر و ۱ دی۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۱۵ آذرمدیریت کسب و کار
دوره متره و برآورد۲ و ۳ دی۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۱۶ آذرمدیریت حقوقی
دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه۴ و ۵ دی۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۱۷ آذرمدیریت پروژه
بازاریابی در شبکه های اجتماعی۵ و ۶ دی۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۱۹ آذرمدیریت کسب و کار
دوره قرارداد نویسی۷ دی۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۲۹۰ هزار تومانتا ۲۱ آذرمدیریت حقوقی
مدیریت پروژه (Pmbok)۲۷ و ۲۸ و ۲۹ آذر۲۴ ساعت در سه روز۹ تا ۱۷۶۸۰ هزار تومانتا ۱۲ آذرمدیریت حقوقی
 دوره ویدئو مارکتینگ۱۲ و ۱۳ دی۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۲۱ آذرمدیریت کسب و کار
دوره فیدیک روشنگری۸ و ۹ دی۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۵۴۰ هزار تومانتا ۱۷ آذرمدیریت حقوقی
دوره زمان بندی در پروژه۱۰ و ۱۱ دی۱۶ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۵۴۰ هزار تومانتا ۱۹ آذرمدیریت پروژه
مذاکرات کسب و کار۱۹ و ۲۰ دی۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۲۸ آذرمدیریت حقوقی
مدیریت خدمات به مشتری۱۴ و ۱۵ دی۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هرار تومانتا ۳۰ آذرمدیریت کسب و کار
کارگاه تخصصی نگاشت علم۱۶ دی۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۴۲۰ هزار تومانتا ۲ دیمدیریت کسب و کار
کارگاه مدیریت پروژه در اکسل۱۷ و ۱۸ دی۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۳ دیمدیریت پروژه
دوره فروش موثر۲۱ و ۲۲ دی۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۶ دیمدیریت کسب و کار
دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه۲۳ و۲۴ دی۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۵۴۰ هزار تومانتا ۸ دیمدیریت پروژه
کارگاه مشتری مداری۲۵ و ۲۶ دی۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۱۰ دیمدیریت کسب و کار
دوره مبارزه با پول شویی۲۷ دی۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۲۹۰ هزار تومانتا ۱۲ دیمدیریت حقوقی
کارگاه مذاکرات حقوقی۲۸ و ۲۹ دی۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۵۴۰ هزار تومانتا ۱۳ دیمدیریت حقوقی
دوره مدیریت ارتباط با مشتری۳۰ دی و ۱ بهمن۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۱۵ دیمدیریت کسب و کار
مدیریت پروژه (Pmbok)۲، ۳ و ۴ بهمن۲۴ ساعت در سه روز۹ تا ۱۷۶۸۰ هزار تومانتا ۱۷ دیمدیریت پروژه
حقوق استارتاپ۵ و ۶ بهمن۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۵۴۰ هزار تومانتا ۲۱ دیمدیریت حقوقی
مجموع کارگاههای خلاقیت و نوآوری۷ و ۸ بهمن۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۲۳ دیمدیریت کسب و کار
دوره زمان بندی در پروژه۱۲ و ۱۳ بهمن۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۵۴۰ هزار تومانتا ۲۷ دیمدیریت پروژه
کارگاه مبانی مدل کسب و کار (ایده تا درآمد)۱۴ و ۱۵ بهمن۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۲۹ دیمدیریت کسب و کار
کارگاه مدیریت پروژه در اکسل۱۶ و ۱۷ بهمن۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۱ بهمنمدیریت پروژه
دوره تخصصی برندینگ۱۸ بهمن۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۲۴۰ هزار تومانتا ۳ بهمنمدیریت کسب و کار
مذاکرات کسب و کار۱۹ و ۲۰ بهمن۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۲۰ هزار تومانتا ۴ بهمنمدیریت کسب و کار
دوره بازاریابی رویداد محور۲۱ بهمن۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۲۴۰ هزار تومانتا ۶ بهمنمدیریت کسب و کار
کارگاه مدیریت دانش و درس آموخته ها۲۳ و ۲۴ بهمن۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۸ بهمنمدیریت پروژه
دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی۲۶ و ۲۷ بهمن۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۱۱ بهمنمدیریت کسب و کار
دوره فیدیک روشنگری۲۸ و ۲۹ بهمن۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۵۴۰ هزار تومانتا ۱۳ بهمنمدیریت حقوقی
کارگاه طراحی و برنامه ریزی کسب و کار۳۰ بهمن و ۱، ۲، ۷، ۸، ۹، اسفند۴۸ ساعت در شش روز۹ تا ۱۷۱۲۰۰ هزار تومانتا ۱۵ بهمنمدیریت کسب و کار
کارگاه حرفه ای مدیریت ریسک پروژه۳ و ۴ و ۵ اسفند۲۴ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۶۸۰ هزار تومانتا ۱۷ بهمنمدیریت پروژه
کارگاه مشتری مداری۵ و ۶ اسفند۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۲۰ بهمنمدیریت کسب و کار
دوره مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی۷ و ۸ اسفند۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۲۲ بهمنمدیریت کسب و کار
دوره قرارداد نویسی۹ اسفند۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۲۹۰ هزار تومانتا ۲۴ بهمنمدیریت حقوقی
کارگاه تخصصی نگاشت علم۱۰ اسفند۸ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۲۰ هزار تومانتا ۲۵ بهمنمدیریت کسب و کار
بازاریابی در شبکه های اجتماعی۱۲ و ۱۳ اسفند۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۲۷ بهمنمدیریت کسب و کار
اردوی فشرده آمادگی  PMP۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۱، ۲۲، ۲۳ اسفند۴۸ ساعت در شش روز۹ تا ۱۷۲۲۰۰ هزار تومانتا ۲۹ بهمنمدیریت پروژه
دوره مبارزه با پول شویی۱۷ اسفند۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۲۹۰ هزار تومانتا ۲ اسفندمدیریت حقوقی
کارگاه مدیریت پروژه در اکسل۱۹ و ۲۰ اسفند۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۴ اسفندمدیریت پروژه

با توجه به محدودیت ظرفیت برنامه های آموزشی لطفاً در هنگام ثبت نام (یا پیش ثبت نام) دقت نمایید:

  1. شرکت کنندگان در صورت تمایل به انصراف از حضور در برنامه های آموزشی باید حداقل ۷ روز قبل از تاریخ شروع آن برنامه مراتب را به صورت مکتوب یا در قالب پست الکترونیک به موسسه توسعه و آموزش فصل اعلام نمایند و در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر، ۷۰% شهریه پرداختی عودت داده خواهد شد.
  2. از آنجا که تشکیل برخی از برنامه ها منوط به رسیدن تعداد شرکت کنندگان به حد نصاب می باشد، پس از برگزاری و شروع قطعی برنامه آموزشی امکان انتقال انصراف دهندگان به برنامه های آتی مقدور نمی باشد.
  3. موسسه توسعه و آموزش فصل این حق را برای خود محفوظ می دارد که برگزاری رویدادهایی که تعداد متقاضیان آن ها به حد نصاب نرسد را به تعویق اندازد یا معلق نماید. در این صورت ثبت نام کنندگان می توانند در خصوص عودت شهریه خود و یا مشارکت در نزدیکترین رویداد آتی تصمیم گیری نمایند.

منوهای نصب در پنل مدیریت