تماس مستقیم:  

تقویم آموزشی موسسه توسعه و آموزش فصل

به صفحه تقویم آموزشی ۱۳۹۸ موسسه توسعه و آموزش فصل خوش آمدید!

در این بخش لینک مشخصات هر برنامه آموزشی به همراه تاریخ و مدت زمان برگزاری آن در دسترس می باشد. جهت ثبت نام در هر دوره می توانید فرم ثبت نام را تکمیل و در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. همچنین در صورت تمایل به ثبت نام در برنامه های آموزشی خارج از تقویم آموزشی، درخواست برگزاری مجدد رویدادهای پیشین، اطلاع از نزدیکترین تاریخ برگزاری رویداد و قرار گرفتن در لیست رزرو خدمات آموزشی آتی با ما تماس بگیرید. سازمان های علاقه مند به برگزاری برنامه های آموزشی به صورت درون سازمانی می توانند جهت دریافت پیشنهاد مکتوب همراه با امکان سفارشی شدن رویداد آموزشی مورد نظر، درخواست خود را ارسال نمایند.

عنوان رویداد آموزشیتاریخ رویدادمدّت رویدادساعتسرمایه گذاریتخفیف زودهنگامحوزه آموزشی
دوره مبارزه با پول شویی۱۷ فروردین۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۲۹۰ هزار تومانتا ۵ فروردینمدیریت حقوقی
دوره مدیریت و مهندسی ساختار قراردادها۱۸ و ۱۹ فروردین۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۷ فروردینمدیریت حقوقی
کارگاه مدیریت بازاریابی در عمل۲۲ و ۲۳ فروردین۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزار تومانتا ۹ فروردینمدیریت کسب و کار
مهارتهای مذاکره فروش (فروش اثربخش در بازارهای B2B)۲۹ و ۳۰ فروردین۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزار تومانتا ۱۳ فروردینمدیریت کسب و کار
دوره بازاریابی رویداد محور۳۱ فروردین۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۱۸۰ هزار تومانتا ۱۵ فروردینمدیریت کسب و کار
دوره مدیریت هزینه پروژه۵ و ۶ اردیبهشت۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۲۰ هزار تومانتا ۱۶ فروردینمدیریت پروژه
کارگاه حقوقی مدیریت ادعا و تعارضات  (CLAIM)۷ و ۸  اردیبهشت۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۵۴۰ هزار تومانتا ۲۲ فروردینمدیریت حقوقی
دوره تخصصی برندینگ۷ اردیبهشت۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۱۸۰ هزار تومانتا ۲۳ فروردینمدیریت کسب و کار
کارگاه مدیریت پروژه چابک۸ و ۹ اردیبهشت۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزار تومانتا ۲۴ فروردینمدیریت پروژه
کارگاه مدیریت دانش و درس آموخته ها۱۰ و ۱۱ اردیبهشت۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزار تومانتا ۲۶ فروردینمدیریت پروژه
کارگاه مبانی مدل کسب و کار (ایده تا درآمد)۱۲ اردیبهشت۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۱۸۰ هزار تومانتا ۲۷ فروردینمدیریت کسب و کار
کارگاه مهارت های فروش فروشگاهی۱۴ و ۱۵ اردیبهشت۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزار تومانتا ۲۹ فروردینمدیریت کسب و کار
کارگاه ویدئو مارکتینگ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزار تومانتا ۳۰ فروردینمدیریت کسب و کار
دوره فروش موثر۲۱ و ۲۲ اردیبهشت۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزار تومانتا ۲ اردیبهشتمدیریت کسب و کار
دوره مبارزه با پولشویی۱۹ اردیبهشت۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۲۹۰ هزار تومانتا ۴ اردیبهشتمدیریت حقوقی
کارگاه مذاکرات حقوقی۲۲ و ۲۳ اردیبهشت۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۵ اردیبهشتمدیریت حقوقی
دوره مدیریت هزینه پروژه۲۲ و ۲۳ اردیبهشت۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۲۰ هزار تومانتا ۷ اردیبهشتمدیریت پروژه
مدیریت مناقصات۲۴ و ۲۵ اردیبهشت۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۶۸۰ هزار تومانتا ۹ اردیبهشتمدیریت پروژه
کارگاه مشتری مداری۲۶ و ۲۷ اردیبهشت۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزار تومانتا ۱۱ اردیبهشتمدیریت کسب و کار
دوره بازاریابی رویداد محور۲۸ اردیبهشت۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۱۸۰ هزار تومانتا ۱۳ اردیبهشتمدیریت کسب و کار
کارگاه مدیریت تجربه مشتری۲۹ و ۳۰ اردیبهشت۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزار تومانتا ۱۴ اردیبهشتمدیریت کسب و کار
دوره مدیریت و مهندسی ساختار قراردادها۴ و ۱۱ خرداد۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۱۹ اردیبهشتمدیریت حقوقی
اردوی فشرده آمادگی PMP۱، ۲، ۳، ۸، ۹، ۱۰ خرداد۵۶ ساعت در ۷ روز۹ تا ۱۷۱۴۵۰هزار تومانتا ۲۰ اردیبهشتمدیریت پروژه
دوره مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی۹ و ۱۰ خرداد۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزار تومانتا ۲۲ اردیبهشتمدیریت کسب و کار
مهارتهای مذاکره فروش (فروش اثربخش در بازارهای B2B)۱۱ و ۱۲ خرداد۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزار تومانتا ۲۶ اردیبهشتمدیریت کسب و کار
کارگاه مدیریت دانش و درس آموخته ها۱۸ و ۱۹ خرداد۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزار تومانتا ۲۹ اردیبهشتمدیریت پروژه
دوره مبارزه با پول شویی۲۰ خرداد۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۲۹۰ هزار تومانتا ۱ خردادمدیریت پروژه
دوره حقوق کسب و کار (تجارت)۲۵ و ۲۶ خرداد۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۲ خردادمدیریت حقوقی
دوره مدیریت ارتباط با مشتری۲۷ و ۲۸ خرداد۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۷ خردادمدیریت کسب و کار
دوره تخصصی برندینگ۳۰ خرداد۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۱۸۰ هزار تومانتا ۹ خردادمدیریت کسب و کار
مدیریت مناقصات۲۹ و ۳۰ خرداد۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۶۸۰ هزار تومانتا ۱۰ خردادمدیریت پروژه
کارگاه حرفه ای مدیریت ریسک پروژه۳۰ و ۳۱ خرداد۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۶۸۰ هزار تومانتا ۱۳ خردادمدیریت پروژه
کارگاه حقوقی مدیریت ادعا و تعارضات (CLAIM)۱ و ۶ تیر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۵۴۰ هزار تومانتا ۱۵ خردادمدیریت حقوقی
کارگاه مهارت های فروش فروشگاهی۳ و ۴ تیر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزار تومانتا ۱۸ خردادمدیریت کسب و کار
کارگاه طراحی و برنامه ریزی کسب و کار۱۳تیر تا ۳مرداد: ۵شنبه+جمعه۵۶ ساعت در ۴ روز۹ تا ۱۷۱۴۵۰ هزار تومانتا ۱۹ خردادمدیریت کسب و کار
دوره مبارزه با پول شویی۱۵ تیر۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۲۹۰ هزار تومانتا ۳۰ خردادمدیریت حقوقی
کارگاه مذاکرات حقوقی۱۵ و ۱۶ تیر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۱ تیرمدیریت حقوقی
کارگاه مشتری مداری۲۲ و ۲۳ تیر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزار تومانتا ۷ تیرمدیریت کسب و کار
کارگاه مبانی مدل کسب و کار (ایده تا درآمد)۲۵ تیر۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۱۸۰ هزار تومانتا ۹ تیرمدیریت کسب و کار
دوره فروش موثر۱۷ و ۱۸ تیر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزار تومانتا ۱۰ تیرمدیریت کسب و کار
کارگاه مدیریت بازاریابی در عمل۲۲ و ۲۳ تیر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزار تومانتا ۱۲ تیرمدیریت کسب و کار
حقوق استارتاپ۲۷ و ۲۸ تیر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزار تومانتا ۱۵ تیرمدیریت پروژه
دوره تخصصی برندینگ۱۹ مرداد۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۱۸۰ هزار تومانتا ۱۶ تیرمدیریت کسب و کار
دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی۵ و ۶ مرداد۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزار تومانتا ۱۷ تیرمدیریت کسب و کار
دوره مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی۱۰ و ۱۱ مرداد۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزار تومانتا ۱۹ تیرمدیریت کسب و کار
دوره مدیریت ارتباط با مشتری۶ و ۷ مرداد۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۲۱ تیرمدیریت کسب و کار
اردوی فشرده آمادگی  PMP۹، ۱۰، ۱۱، ۱۷، ۱۸، ۲۴، ۲۵ مرداد۵۶ ساعت در هفت روز۹ تا ۱۷۱۴۵۰هزار تومانتا ۲۳ تیرمدیریت پروژه
دوره بازاریابی رویداد محور۱۵ مرداد۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۱۸۰ هزار تومانتا ۳۰ تیرمدیریت کسب و کار
دوره مبارزه با پول شویی۲۰ مرداد۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۲۹۰ هزار تومانتا ۵ مردادمدیریت حقوقی
کارگاه تخصصی نگاشت علم۲۴ مرداد۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۴۲۰ هزار تومانتا ۹ مردادمدیریت کسب و کار
مجموع کارگاههای خلاقیت و نوآوری۱۵ و ۲۲ مرداد۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۳۰ تیرمدیریت کسب و کار
دوره متره و برآورد۲۶ و ۲۷ مرداد۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۱۰ مردادمدیریت حقوقی
دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه۳۰ و ۳۱ مرداد۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۱۴ مردادمدیریت پروژه
بازاریابی در شبکه های اجتماعی۷ و ۸ شهریور۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزار تومانتا ۲۰ مردادمدیریت کسب و کار
دوره قرارداد نویسی۲ شهریور۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۲۹۰ هزار تومانتا ۱۷ مردادمدیریت حقوقی
مدیریت پروژه (Pmbok)۶ و ۷ و ۸ شهریور۲۴ ساعت در سه روز۹ تا ۱۷۶۸۰ هزار تومانتا ۱۹ مردادمدیریت حقوقی
 دوره ویدئو مارکتینگ۱۴ و ۱۵ شهریور۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزار تومانتا ۲۶ مردادمدیریت کسب و کار
دوره فیدیک روشنگری۱۶ و ۱۷ شهریور۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۵۴۰ هزار تومانتا ۲۸ مردادمدیریت حقوقی
دوره زمان بندی در پروژه۲۱ و ۲۲ شهریور۱۶ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۵۴۰ هزار تومانتا ۳ شهریورمدیریت پروژه
مذاکرات کسب و کار۲۳ و ۲۴ شهریور۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۵ شهریورمدیریت حقوقی
مدیریت خدمات به مشتری۲۵ و ۲۶ شهریور۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هرار تومانتا ۷ شهریورمدیریت کسب و کار
کارگاه تخصصی نگاشت علم۲۷ شهریور۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۴۲۰ هزار تومانتا ۱۰ شهریورمدیریت کسب و کار
کارگاه مدیریت پروژه در اکسل۳۰ و ۳۱ شهریور۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزار تومانتا ۱۵ شهریورمدیریت پروژه

با توجه به محدودیت ظرفیت برنامه های آموزشی لطفاً در هنگام ثبت نام (یا پیش ثبت نام) دقت نمایید:

  1. شرکت کنندگان در صورت تمایل به انصراف از حضور در برنامه های آموزشی باید حداقل ۷ روز قبل از تاریخ شروع آن برنامه مراتب را به صورت مکتوب یا در قالب پست الکترونیک به موسسه توسعه و آموزش فصل اعلام نمایند و در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر، ۷۰% شهریه پرداختی عودت داده خواهد شد.
  2. از آنجا که تشکیل برخی از برنامه ها منوط به رسیدن تعداد شرکت کنندگان به حد نصاب می باشد، پس از برگزاری و شروع قطعی برنامه آموزشی امکان انتقال انصراف دهندگان به برنامه های آتی مقدور نمی باشد.
  3. موسسه توسعه و آموزش فصل این حق را برای خود محفوظ می دارد که برگزاری رویدادهایی که تعداد متقاضیان آن ها به حد نصاب نرسد را به تعویق اندازد یا معلق نماید. در این صورت ثبت نام کنندگان می توانند در خصوص عودت شهریه خود و یا مشارکت در نزدیکترین رویداد آتی تصمیم گیری نمایند.

منوهای نصب در پنل مدیریت