تماس مستقیم:  

تقویم آموزشی موسسه توسعه و آموزش فصل

به صفحه تقویم آموزشی دوره های آنلاین و عمومی ۱۴۰۰ موسسه فصل خوش آمدید!

در این بخش لینک مشخصات هر برنامه آموزشی به همراه تاریخ و مدت زمان برگزاری آن در دسترس می باشد. جهت ثبت نام در هر دوره می توانید فرم ثبت نام را تکمیل و در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. همچنین در صورت تمایل به ثبت نام در برنامه های آموزشی خارج از تقویم آموزشی، درخواست برگزاری مجدد رویدادهای پیشین، اطلاع از نزدیکترین تاریخ برگزاری رویداد و قرار گرفتن در لیست رزرو خدمات آموزشی آتی با ما تماس بگیرید. سازمان های علاقه مند به برگزاری برنامه های آموزشی به صورت درون سازمانی می توانند جهت دریافت پیشنهاد مکتوب همراه با امکان سفارشی شدن رویداد آموزشی مورد نظر، درخواست خود را ارسال نمایند.

جهت مشاهده  تقویم آموزشی دوره های آنلاین/حضوری سفارشی درون سازمانی  ۱۴۰۰ به این صفحه مراجعه نمایید.

 

عنوان رویداد آموزشی (آنلاین)

تاریخ رویداد آنلاین مدّت رویداد ساعت سرمایه گذاری تخفیف زودهنگام

حوزه آموزشی

دوره مبارزه با پول شویی ۱ تیر ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۳۹۵ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱۵ خرداد حقوقی
دوره مدیریت و مهندسی ساختار قراردادها ۲ و ۳ تیر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱۶ خرداد حقوقی
کارگاه مدیریت بازاریابی در عمل ۴ و ۵ تیر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱۸ خرداد کسب و کار
مهارتهای مذاکره فروش (فروش اثربخش در بازارهای B2B) ۶ و ۱۳ تیر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۲۰ خرداد کسب و کار
دوره بازاریابی رویداد محور ۱۲ تیر ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۳۹۵ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۲۵ خرداد کسب و کار
کارگاه حقوقی مدیریت ادعا و تعارضات  (CLAIM) ۹ و ۱۰  تیر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۲۳ خرداد حقوقی
دوره تخصصی برندینگ ۱۱ تیر ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۳۹۵ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۲۴ خرداد کسب و کار
کارگاه پروژه چابک ۱۴ و ۱۵ تیر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۲۷ خرداد پروژه
کارگاه مدیریت دانش و درس آموخته ها ۱۶ و ۱۷ تیر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۲۹ خرداد پروژه
کارگاه مبانی مدل کسب و کار (ایده تا درآمد) ۱۸ تیر ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۳۹۵ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۳۱ خرداد کسب و کار
کارگاه مهارت های فروش فروشگاهی ۱۹ و ۲۰ تیر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱ تیر کسب و کار
کارگاه ویدئو مارکتینگ ۲۱ و ۲۲ تیر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۳ تیر کسب و کار
دوره فروش موثر ۲۶ و ۲۷ تیر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۸ تیر کسب و کار
دوره مبارزه با پولشویی ۲۳ تیر ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۳۹۵ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۵ تیر حقوقی
کارگاه مذاکرات حقوقی ۲۴ و ۲۵ تیر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۶ تیر حقوقی
دوره مدیریت هزینه پروژه ۲۶ و ۲۷ تیر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۸ تیر پروژه
کارگاه مشتری مداری ۲۸ و ۲۹ تیر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱۰ تیر کسب و کار
دوره بازاریابی رویداد محور ۳۰ تیر ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۳۹۵ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱۲ تیر کسب و کار
دوره مدیریت تجربه مشتری ۲۹ و ۳۰ تیر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱۱ تیر کسب و کار
دوره مدیریت و مهندسی ساختار قراردادها ۳۰ و ۳۱ تیر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱۲ تیر حقوقی
اردوی فشرده آمادگی PMP ۱، ۲، ۳، ۸، ۹، ۱۰ مرداد ۴۸ ساعت در ۶ روز ۹ تا ۱۷ ۱۷۰۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱۴ تیر پروژه
دوره مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی ۴ و ۵ مرداد ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱۷ تیر کسب و کار
مهارتهای مذاکره فروش (فروش اثربخش در بازارهای B2B) ۶ و ۷ مرداد ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱۹ تیر کسب و کار
کارگاه مدیریت دانش و درس آموخته ها ۱۱ و ۱۲ مرداد ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۲۴ تیر پروژه
دوره مبارزه با پول شویی ۱۳ مرداد ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۳۹۵ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۲۶ تیر پروژه
دوره حقوق کسب و کار (تجارت) ۱۴ و ۱۵ مرداد ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۲۷ تیر حقوقی
پروژه (PMBOK) ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ مرداد ۲۴ساعت در سه روز ۹ تا ۱۷ ۹۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۲۸ تیر حقوقی
دوره مدیریت ارتباط با مشتری ۱۶ و ۱۷ مرداد ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۲۹ تیر کسب و کار
دوره تخصصی برندینگ ۱۹ مرداد ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۳۹۵ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱ مرداد کسب و کار
کارگاه حرفه ای مدیریت ریسک پروژه ۲۰ و ۲۱ مرداد ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۲ مرداد پروژه
کارگاه حقوقی مدیریت ادعا و تعارضات (CLAIM) ۲۷ و ۲۸ مرداد ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۹ مرداد حقوقی
کارگاه مهارت های فروش فروشگاهی ۲۳ و ۲۴ مرداد ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۵ مرداد کسب و کار
کارگاه طراحی و برنامه ریزی کسب و کار ۱۶، ۱۷، ۲۳، ۲۴، ۲۹، ۳۰ و ۳۱ مرداد ۵۶ ساعت در ۷ روز ۹ تا ۱۷ ۲۵۰۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۲۹ تیر کسب و کار
دوره مبارزه با پول شویی ۲۵ مرداد ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۳۹۵ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۷ مرداد حقوقی
کارگاه مذاکرات حقوقی ۲۵ و ۲۶ مرداد ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۷ مرداد حقوقی
کارگاه مشتری مداری ۱ و ۲ شهریور ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱۳ مرداد کسب و کار
کارگاه مبانی مدل کسب و کار (ایده تا درآمد) ۳ شهریور ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۳۹۵ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱۵ مرداد کسب و کار
دوره فروش موثر ۴ و ۵ شهریور ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱۶ مرداد کسب و کار
کارگاه مدیریت بازاریابی در عمل ۶ و ۷ شهریور ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱۸ مرداد کسب و کار
حقوق استارتاپ ۳ و ۴ شهریور ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱۵ مرداد پروژه
دوره تخصصی برندینگ ۱۰ شهریور ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۳۹۵ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۲۲ مرداد کسب و کار
دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی ۱۱ و ۱۲ شهریور ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۲۳ مرداد کسب و کار
دوره مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی ۱۳ و ۱۴ شهریور ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۲۵ مرداد کسب و کار
دوره مدیریت ارتباط با مشتری ۱۵ و ۱۶ شهریور ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۲۷ مرداد کسب و کار
اردوی فشرده آمادگی PMP ۵، ۶، ۷، ۱۲، ۱۳، ۱۴ شهریور ۴۸ ساعت در ۶ روز ۹ تا ۱۷ ۳۲۰۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱۵ مرداد پروژه
دوره بازاریابی رویداد محور ۱۵ شهریور ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۳۹۵ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۲۷ مرداد کسب و کار
دوره مبارزه با پول شویی ۱۶ شهریور ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۳۹۵ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۲۸ مرداد حقوقی
مجموع کارگاه های خلاقیت و نوآوری ۱۸ و ۱۹ شهریور ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۳۰ مرداد کسب و کار
دوره حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه ۲۰ و ۲۱ شهریور ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱ شهریور پروژه
بازاریابی در شبکه های اجتماعی ۲۰ و ۲۱ شهریور ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱ شهریور کسب و کار
دوره قرارداد نویسی ۲۲ شهریور ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۳۹۵ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۳ شهریور حقوقی
مذاکرات کسب و کار ۲۷ و ۲۸ شهریور ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۸ شهریور حقوقی
مدیریت خدمات به مشتری ۲۹ و ۳۰ شهریور ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱۰ شهریور کسب و کار
کارگاه پروژه در اکسل ۳۰ و ۳۱ شهریور ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱۱ شهریور پروژه
دوره فروش موثر ۳ و ۴ مهر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱۵ شهریور کسب و کار
دوره حقوق مهندسی (ساخت) ۱ و ۲ مهر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱۲ شهریور حقوقی
کارگاه بازاریابی در رسانه های اجتماعی ۷ و ۸ مهر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱۹ شهریور کسب و کار
دوره بازاریابی رویداد محور ۱۸ مهر ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۳۹۵ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۳۰ شهریور کسب و کار
دوره بررسی و تنظیم صورت وضعیت ۱۹ و ۲۰ مهر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۳۱ شهریور حقوقی
دوره تخصصی برندینگ ۲۱ مهر ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۳۹۵ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱ مهر کسب و کار
دوره حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه ۲۲ و ۲۳ مهر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۲ مهر پروژه
دوره حقوق کسب و کار (تجارت) ۲۳ و ۲۴ مهر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۳ مهر کسب و کار
دوره سیستم اطلاعات مدیریت پروژه ۲۴ و ۲۵ مهر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۴ مهر پروژه
دوره مبارزه با پول شویی ۲۶ و ۲۷ مهر ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۳۹۵ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۶ مهر حقوقی
دوره مبانی مدیریت پروژه ۲۸ و ۲۹ مهر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۸ مهر پروژه
دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی ۳۰ مهر ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۳۹۵ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱۰ مهر کسب و کار
دوره مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی ۱ و ۲ آبان ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۳۹۵ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱۲ مهر کسب و کار
دوره مدیریت و مهندسی ساختار قراردادها ۵ و ۶ آبان ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱۵ مهر حقوقی
کارگاه حرفه ای زمان بندی پروژه ۱۴ و ۱۵ و۱۶ آبان ۲۴ساعت در سه روز ۹ تا ۱۷ ۹۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۲۵ مهر پروژه
کارگاه حرفه ای مدیریت ریسک پروژه ۱۷ و ۱۸ آبان ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۲۸ مهر پروژه
کارگاه مذاکرات حرفه ای ۱۹ و ۲۰ آبان ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۳۰ مهر حقوقی
کارگاه حقوقی مدیریت ادعا و تعارضات (CLAIM) ۲۱ و ۲۲ آبان ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۲ آبان حقوقی
کارگاه عملی قرارداد نویسی ۱۲ آبان ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۳۹۵ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۲۷ مهر حقوقی
کارگاه فرآیندی مدیریت ادعا (CLAIM) ۲۴ و ۲۵ آبان ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۵ آبان حقوقی
مدیریت مناقصات ۲۶ و ۲۷ آبان ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۷ آبان حقوقی
کارگاه کاربردی مدیریت پروژه ۲۸ و۲۹ و ۳۰ آبان ۲۴ساعت در سه روز ۹ تا ۱۷ ۹۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۹ آبان پروژه
کارگاه کاربردی نرم افزار Primavera P6 ۵ و ۶ آذر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱۶ آبان پروژه
کارگاه مبانی مدل کسب و کار (ایده تا درآمد) ۱۰ و ۱۱ آذر ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۳۹۵ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۲۱ آبان کسب و کار
کارگاه مدیریت استراتژیک ۱۲ و ۱۳ آذر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۲۳ آبان کسب و کار
کارگاه مدیریت بازاریابی در عمل ۱۵ و ۱۶ آذر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۲۶ آبان کسب و کار
کارگاه مدیریت پروژه چابک ۱۷ و ۱۸ آذر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۲۸ آبان پروژه
کارگاه مدیریت دانش و درس آموخته ها ۱۹ و ۲۰ آذر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱ آذر پروژه
کارگاه مذاکرات حقوقی ۲۴ و ۲۵ آذر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۶ آذر حقوقی
کارگاه مذاکرات کسب و کار ۲۹ و ۳۰ آذر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱۱ آذر کسب و کار
کارگاه مشتری مداری ۲۶ آذر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۸ آذر کسب و کار
کارگاه فشرده (َآشنایی با) فیدیک ۲ دی ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۹۵ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱۳ آذر حقوقی
کارگاه های مدیریت خدمات به مشتری ۳ و ۴ دی ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱۵ آذر کسب و کار
اردوی فشرده آمادگی PMP ۳ و ۴ و ۵ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ دی ۴۸ ساعت در ۶ روز ۹ تا ۱۷ ۳۲۰۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱۵ آذر پروژه
مهارتهای مذاکره فروش (فروش اثربخش در بازارهای B2B) ۹ و ۱۰ دی ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۲۱ آذر کسب و کار
مجموع کارگاه های خلاقیت و نوآوری ۶ دی ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۳۹۵ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱۸ آذر کسب و کار
کارگاه راه اندازی کسب و کار اینترنتی (با وردپرس) ۱۳ دی ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۳۹۵ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۲۵ آذر کسب و کار
کارگاه مهارت های فروش فروشگاهی ۷ و ۸ دی ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱۹ آذر کسب و کار
کارگاه مدیریت تجربه مشتری ۱۱ و ۱۲ دی ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۳۹۵ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۲۲ آذر کسب و کار
دوره مدیریت و مهندسی ساختار قراردادها ۱۴ و ۱۵ دی ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۲۴ آذر حقوقی
مهارتهای مذاکره فروش (فروش اثربخش در بازارهای B2B) ۱۶ و ۱۷ دی ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۲۶ آذر کسب و کار
دوره مدیریت هزینه پروژه ۱۸ و ۱۹ دی ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۲۸ آذر پروژه
دوره مبارزه با پول شویی ۲۰ دی ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۳۹۵ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۳۰ آذر حقوقی
کارگاه حقوقی مدیریت ادعا و تعارضات (CLAIM) ۲۱ و ۲۲ دی ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱ دی حقوقی
کارگاه مدیریت بازاریابی در عمل ۲۳ و ۲۴ دی ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۳ دی کسب و کار
کارگاه مدیریت استراتژیک ۲۵ و ۲۶ دی از ۸ تا ۱۶ ساعت ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۵ دی کسب و کار
کارگاه حرفه ای مدیریت ریسک پروژه ۲۹ و۳۰ دی ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۷ دی پروژه
کارگاه مذاکرات حرفه ای ۱ و ۲ بهمن ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۹ دی حقوقی
کارگاه مدیریت پروژه چابک ۵ و ۶ بهمن ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱۳ دی پروژه
کارگاه مدیریت دانش و درس آموخته ها ۷ و ۸ بهمن ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱۵ دی پروژه
کارگاه بازاریابی در رسانه های اجتماعی ۹ و ۱۰ بهمن از ۱۶ تا ۳۲ ساعت ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱۷ دی کسب و کار
کارگاه کاربردی نرم افزار Primavera P6 ۱۱ و ۱۲ بهمن ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱۹ دی پروژه
کارگاه مبانی مدل کسب و کار (ایده تا درآمد) ۱۳ و ۱۴ بهمن ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۳۹۵ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۲۱ دی کسب و کار
دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی ۱۵ بهمن ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۳۹۵ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۲۳ دی کسب و کار
کارگاه فروش درمانی (Sales Therapy) ۲۳ و ۲۴ بهمن از ۱۶ تا ۲۴ ساعت ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱ بهمن کسب و کار
مدیریت خدمات به مشتری ۲۹ و ۳۰ بهمن ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۷ بهمن کسب و کار
ماژول تجاری سازی و تامین مالی (کارآفرینی فناورانه پیشرفته) ۲ و ۳ اسفند از ۱۶ تا ۲۴ ساعت ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱۰ بهمن کسب و کار
کارگاه پروژه در اکسل ۴ و ۵ اسفند ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱۲ بهمن پروژه
دوره فروش موثر ۹ و ۱۰ اسفند ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۱۷ بهمن کسب و کار
دوره حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه ۱۳ و ۱۴ اسفند ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۲۱ بهمن پروژه
کارگاه بازاریابی در رسانه های اجتماعی ۱۶ و ۱۷ اسفند ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۷۹۰ هزار تومان + ۱۵% تخفیف نا ۲۴ بهمن کسب و کار
دوره مدیریت تجربه مشتری ۲۵ اسفند از ۸ تا ۱۶ ساعت ۹ تا ۱۷ ۳۹۵ هزار تومان + ۱۵% تخفیف تا ۴ اسفند کسب و کار

 

  • شرکت کنندگان در صورت تمایل به انصراف از حضور در برنامه های آموزشی باید حداقل ۷ روز قبل از تاریخ شروع آن برنامه مراتب را به صورت مکتوب یا در قالب پست الکترونیک به موسسه توسعه و آموزش فصل اعلام نمایند و در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر، ۷۰% شهریه پرداختی عودت داده خواهد شد.
  • با توجه به محدودیت ظرفیت برنامه های آموزشی لطفاً در هنگام ثبت نام (یا پیش ثبت نام) دقت نمایید.
  • از آنجا که تشکیل برخی از برنامه ها منوط به رسیدن تعداد شرکت کنندگان به حد نصاب می باشد، پس از برگزاری و شروع قطعی برنامه آموزشی امکان انتقال انصراف دهندگان به برنامه های آتی مقدور نمی باشد.
  • موسسه توسعه و آموزش فصل این حق را برای خود محفوظ می دارد که برگزاری رویدادهایی که تعداد متقاضیان آن ها به حد نصاب نرسد را به تعویق اندازد یا معلق نماید. در این صورت ثبت نام کنندگان می توانند در خصوص عودت شهریه خود و یا مشارکت در نزدیکترین رویداد آتی تصمیم گیری نمایند.

منوهای نصب در پنل مدیریت