تماس مستقیم:  

مدیریت پروژه: دیروز، امروز و فردا

مدیریت پروژه پیشینه ای به قدمت انسان متمدن و شهر نشین دارد و سازه های به جا مانده از تمدن های کهن ایران، روم و مصر باستان، خود شواهدی بر بکارگیری روش ها و ابزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه ها توسط انسان عصر باستان می باشند. اما مدیریت پروژه در معنای امروزی در دهه ۵۰ میلادی پا به عرصه وجود گذاشت و به عنوان پدیده ای حرفه ای وام دار مکتب مدیریت علمی فردریک تیلور و فعالیت های بعدی فایول و گانت می باشد.

جالب آنکه در اواخر دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰ میلادی، مدیریت پروژه از شکل تصادفی و موقت خود خارج شد و به عنوان دانش استاندارد و تخصصی نظام مند مورد توجه مدیران ومهندسان قرار گرفت. در اواسط دهه ۶۰ میلادی سازمان های متولی مدیریت پروژه در اروپا و آمریکا (انجمن بین المللی مدیریت پروژه (IPMA) و مؤسسه مدیریت پروژه (PMI)) شکل گرفتند و اکنون با گذشت قریب به نیم قرن فعالیت، همچنان بهبود و توسعه ابزارها و روش های مدیریت پروژه را دنبال می کنند. مؤسسه مدیریت پروژه (PMI) در شروع دهه دوم هزاره جدید اعلام کرد که یک پنجم تولید ناخالص جهانی (در حدود ۱۲ تریلیون دلار) صرف فعالیت های پروژه محور خواهد شد و ۴٫۵ تریلیون از این رقم صرف سرمایه گذاری در پروژه های مخاطره آمیز می باشد.

پرسش مهم و قابل تأملی که ذهن بسیاری از پژوهشگران و متخصصین حوزه مدیریت پروژه را درگیر نموده است، آینده مدیریت پروژه می باشد. در دهه های آتی، اصول، فرآیندها و تئوری های مدیریت پروژه چگونه تکامل خواهند یافت؟ مدیریت سبد پروژه ها و اداره امور مالی طرحها و پروژه چگونه انجام خواهد شد؟ مدیریت کیفیت پروژه و هدایت تیم های پروژه محور در چه قالب های جدیدی توسعه خواند یافت؟ در کتاب جدیدی که در سال ۲۰۰۹ توسط انتشارات مؤسسه مدیریت پروژه چاپ و منتشر گردیده است، دیوید کله لند و بوپویا بیداندا، دو تن از پژوهشگران عالی در حوزه مدیریت پروژه به موشکافی وضعیت فعلی مدیریت پروژه و آینده پژوهشی آن در حوالی سال ۲۰۲۵ میلادی می پردازند. کتاب مذکور با عنوان Project Management Circa 2025، محتمل ترین تغییراتی که در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده در حوزه مدیریت پروژه به وقوع می پیوندد را ردیابی می نماید و در ۵ بخش اصلی به شرح زیر، به بررسی راهکارها و تئوری های آن دوران می پردازد:

  1. نمونه هایی از پروژه های صنایع و نقاط جغرافیایی مختلف
  2. کاربردهای نظام های مدیریت پروژه
  3. کاربردهای مدیریت پروژه سازمانی
  4. مدیریت پروژه ها در بخش دولتی
  5. رشد و توسعه محتمل مدیریت پروژه

کتاب که در ۲۹ فصل خود سرشار از اعداد، ارقام، جداول و نمودارهایی است که ذهن خواننده را فراتر از اطلاعات عمومی و تخصصی در دسترس در حوزه مدیریت پروژه پرواز داده و در لابه لای آینده پژوهی خود، جوانب و زوایای پنهانی از مدیریت پروژه دوران معاصر را آشکار می نماید. خواندن این کتاب را که با همکاری حدود ۴۰ تن از متخصصین مدیریت پروژه در سراسر دنیا به رشته تحریر در آمده است به تمامی مدیران پروژه و طرح و همچنین متولیان سازمانهای پروژه محور توصیه می نماییم. در این صفحه می توانید اطلاعات کاملتری در خصوص مقدمه، فهرست و مشخصات این کتاب را مطالعه نموده و پادکست ها و ویدئوکست های مرتبط با آن را نیز دانلود نمایید.


Fatal error: Namespace declaration statement has to be the very first statement or after any declare call in the script in /home/seasontd/domains/seasontd.ir/public_html/wp-content/plugins/persian-woocommerce/vendor/nesbot/carbon/src/Carbon/Traits/Modifiers.php on line 12