تماس مستقیم:  

خطر! لطفاً در تله یک تله موش بهتر نیفتید…!

خطر! لطفاً در تله یک تله موش بهتر نیفتید…!
از رالف والدو امرسون (فیلسوف و نویسنده آرمانگرای آمریکایی در قرن ۱۹ میلادی) نقل می شود که یک تله موش بهتر بسازید تا جهان درهای خود را به روی شما بگشاید! البته هیچ تله موش سازی، همان تله موش قبلی را اختراع نمی کند و رقابت وی را به یافتن طرحی مبدعانه و اثربخش تر از تله موش های رقبا هدایت می نماید. امّا آیا زمان ساختن تله موش بهتر به پایان نرسیده است؟!
با افزایش هرچه بیشتر رقابت در بازارهای هدف امروزه مفهومی به نام بازارپذیری یا Marketability پا به عرصه وجود گذاشته است و ساختن بازارپذیری برای یک ایده کسب و کار از ساختن تله موش بهتر حایز اهمیت بیشتری می باشد چرا که بسیاری از مشتریان از همان تله موش قدیمی و رنگ و رو رفته شان که موش های موذی را به دام می اندازد آنقدر راضی هستند که حاضر به خرید تله موش بهتری نمی باشند…!
بازارپذیری به معنای مورد تقاضا بودن محصول شما توسط مشتریان هدف و در بازارهای مصرف است، حال هر چقدر هم که تله موش شما منطبق با طرحی قدیمی و عقب افتاده باشد. هر ایده کسب و کاری باید ابتدا بازار هدف خود را بشناسد و قبل از افتادن در تله ی یک تله موش بهتر، به صدای مشتریان هدف گوش دهد: “آیا آن ها یک تله موش بهتر و جدیدتر می خواهند؟!”


Fatal error: Namespace declaration statement has to be the very first statement or after any declare call in the script in /home/seasontd/domains/seasontd.ir/public_html/wp-content/plugins/persian-woocommerce/vendor/nesbot/carbon/src/Carbon/Traits/Modifiers.php on line 12