تماس مستقیم:  

بیانیه ماموریت: قطب نمای نقشه گنج

بیانیه ماموریت یا Mission Statement در واقع ماهیت وجودی کسب و کار را توضیح می دهد.

بیانیه ماموریت علت بوجود آمدن، هدف کلیدی و کاری که یک کسب و کار انجام می دهد را تشریح می نماید.

توصیه می شوند بیانیه ماموریت کسب و کارتان را مشتری محور یا Customer Oriented تهیه کنید یعنی بیانیه ماموریت خود را با توجه به هدف کسب و کارتان در راستای رفع نیازها و ارضای خواسته های مشتریان بالقوه تان بنویسید.

مثالی از این رویکرد را در نمونه شاخص و معروف بیانیه ماموریت نوکیا – Connecting People – می توان یافت در بیانیه نوکیا در مورد تلفن همراه هوشمند و غیرهوشمند، تبلت و اپلیکشین و غیره (یعنی سبد محصولات فعلی یا آتی) صحبتی به میان نیامده، بلکه هر گونه راهکار ایجاد ارتباط میان انسان ها که ممکن است صد سال دیگر بسیار فراتر از ابزارهای امروزی و اندیشه ما باشد را هدف قرار داده است.

به عنوان یک راهنمای عمومی بیانیه ماموریت باید دربرگیرنده اجزای مدل کسب و کار شما باشد که در مقالات قبلی کانال موسسه در خصوص مدل کسب و کار اطلاعات کاملی را ارائه دادیم. موارد اصلی مورد نظر شامل مشتریان، محصولات، بازارها، فناوری ها و مواردی از این دست می باشند.

بیانیه ماموریت را فقط به خاطر اینکه مد شده یا حتما باید در سایت شرکت تان بخشی را به آن اختصاص دهید، ننویسید!

بیانیه ماموریت را در درجه اول برای متولیان کسب و کار، کارمندان، شرکا و مشتریان بنویسید تا تصویر شفافی و رسمی ای از ماهیت وجودی کسب و کار خود را با آن ها تبادل نمایید.

بیانیه ماموریت را پس از تکمیل و نهایی شدن بیانیه چشم انداز بنویسید. چشم انداز مانند محل گنج روی نقشه و ماموریت به مثابه قطب نمای شما عمل خواهند کرد.

 


Fatal error: Namespace declaration statement has to be the very first statement or after any declare call in the script in /home/seasontd/domains/seasontd.ir/public_html/wp-content/plugins/persian-woocommerce/vendor/nesbot/carbon/src/Carbon/Traits/Modifiers.php on line 12