تماس مستقیم:  

بازاریابی نوستالژی

اصولا برندسازی بر ایجاد یک جایگاه برای محصولات و خدمات در ذهن مشتری متمرکز است و متخصصان بازاریابی می کوشند به شیوه های مختلف محصولات و خدمات خود را به احساسات مشتری (نه الزاما عقل حسابگر وی) پیوند بدهند تا در میان صدها کالای رقیب برنده باشند. احساساتی مانند متفاخر بودن، شیک بودن، متمایز بودن، کابردی بودن، به روز بودن و غیره و غیره…
یکی از احساسات پیچیده انسان حس نوستالژی می باشد. نوستالژی (خاطره‌انگیز، یادمانه یا دریغ ‌پنداشت) یک احساس غم‌انگیز همراه با شادی به اشیا، اشخاص و موقعیت ‌های گذشته است. چقدر این غم توام با شادی می تواند به برندسازی مرتبط شود و تصویری خاطره انگیز، دوست داشتنی و همراه با غم شادی آوری را برای مشتری تداعی نماید تا وی را متمایل به خرید محصولات و خدمات نماید؟!
نوستالژی خاطره های دور و نزدیک دوست داشتنی و غیر قابل تکرار را بر می انگیزد و برندهایی که به نوعی حس نوستالژی را بر می انگیزانند یا هنوز شکل، ظاهر، کارکرد، طعم و مزه نوستالژیک خود را حفظ کرده اند؛ خریداری می شوند تا گذشته غیر قابل تکرار به نوعی دوباره لمس و احساس گردد! به همین دلیل است که هنوز دوغ آبعلی با آن شیشه و لوگو قدیمی و خاطره انگیز را دوست داریم یا دستمال کاغذی چشمک همچنان با همان جعبه مقوایی و طرح همیشگی اش تولید می شود. بر همین اساس آیا فرصت های متعددی در بازار برای تولید کالاهای نوستالژیک دهه ۶۰ و ۵۰ و بازاریابی موفقیت آمیز آن ها وجود ندارد؟!
البته در بکارگیری تکنیک های بازاریابی نوستالژی هم نباید نیازها و احساسات مشتری و مزیت های رقابتی برند در قیاس با رقبا را فراموش کرد و در زمان و مکان درست و به میزان کافی بکارگرفته شود. شاید گروه یا گروه هایی از مشتریان هدف، علیرغم احترام به احساسات نوستالژیک خود، در برخی از کالاها؛ ارضای احساسات نو شدن، تازگی، تنوع و تجدد را در اولویت بالاتری قرار دهد.


Fatal error: Namespace declaration statement has to be the very first statement or after any declare call in the script in /home/seasontd/domains/seasontd.ir/public_html/wp-content/plugins/persian-woocommerce/vendor/nesbot/carbon/src/Carbon/Traits/Modifiers.php on line 12