تماس مستقیم:  

اهمیت استراتژی محتوا در بازاریابی در رسانه های اجتماعی

تلویزیون را این چنین فرض کنید که ۲۴ ساعت برفک نمایش می دهد و لاغیر … آیا حاضرید برای خانه خود یک دستگاه تلویزیون بخرید؟!
اینستاگرام را بدون هیچ کاربر و محتوایی در نظر بگیرید! آیا حاضرید اینستاگرام را روی گوشی خود نصب کنید؟!
در باب اهمیت محتوا در بازاریابی رسانه های اجتماعی یا Social Media Marketing  ذکر همین جمله از مارشال مک لوهان – پدر علم ارتباطات و نظریه پرداز دهکدهجهانی – کفایت می کند که رسانه همان پیام است و به عبارت دیگر رسانه همان محتوای منتقل شده در رسانه است. به عبارت دیگر بدون محتوا رسانه هیچ موجودیت و ارزش ذاتی ای ندارد.
افکار مک ‌لوهان که در کتابی به نام درک رسانه: امتداد انسان که در سال ۱۹۶۴ منتشر شد تأثیر بسزایی در مطالعات رسانه‌ای داشت. او کتاب را با این بخش آغاز می‌کند: رسانه پیام است! مک ‌لوهان اعتقاد داشت که رسانه ‌ها وسیله ‌ای برای بسط و گسترش بدن می ‌باشند. به عنوان مثال اتومبیل راه رفتن را امتداد می ‌دهد و روزنامه نطق را گسترش می ‌دهد. رسانه نحوه ی ارتباط با دنیا را تغییر داده و نگرش را به دنیا عوض می‌کند. در واقع نگاه ما به پیام رسانه و محتوای آن توجه ما را به خود آن از بین می ‌برد. در نگاه مک ‌لوهان به رسانه، محتوای آن تأثیر بسزایی ندارد و مهمترین پیام رسانه تأثیر آن در دیدگاه ما به زندگی است. همانگونه که چاپ به شکل گیری دولت ‌ها منجر شد و ماشین به ایجاد شهرها و جاده ‌ها، تلویزیون نیز به پایان دوران نوشتار و روزنامه می ‌انجامد و ساختار دنیا را دگرگون می ‌کند. مک ‌لوهان که رسانه های الکترونیک را امتداد حواس (دستگاه عصبی) انسان می ‌دانست، دنیای حاصل از ارتباط تلویزیونی را دهکده ی جهانی نامید.
مک لوهان ۱۹۸۰ و پس از یک عمر تلاش در راستای تئوریزه کردن علم ارتباطات درگذشت، خیلی پیش تر از ظهور شبکه های اجتماعی و حتّی اینترنت یا تولید اولین کامپیوتر خانگی. با این حال مک لوهان بدرستی می دانست رسانه همان پیام است و از همین رو بازاریابی در رسانه های اجتماعی بدون داشتن استراتژی مشخص در حوزه محتوا یا همان Content Strategy ارزشی ندارد.

 


Fatal error: Namespace declaration statement has to be the very first statement or after any declare call in the script in /home/seasontd/domains/seasontd.ir/public_html/wp-content/plugins/persian-woocommerce/vendor/nesbot/carbon/src/Carbon/Traits/Modifiers.php on line 12