تماس مستقیم:  

استراتژی های ژنریک پورتر

به سختی می‌توانید کسی را بیابید که در حوزه استراتژی و تحلیل های استراتژیک کار کند و مایکل پورتر را نشناسد.
مایکل پورتر که در  MBA و نهایتاً اقتصاد کسب و کار تحصیل کرده و حدود چهار دهه پیش از دانشگاه هاروارد فارغ‌التحصیل شده است، از جمله مهم‌ترین کسانی است که در فراگیر کردن مفهوم رقابت و استراتژی‌های رقابتی در مدیریت کسب و کار، نقش داشته است. مهمترین اثر مایکل پورتر یعنی کتاب استراتژی رقابتی، دربرگیرنده تحقیقات او در دهه ۱۹۷۰ است و هنوز هم کتابی ارزشمند به شمار می رود و جریان فکری مهمی را در عرصه رقـابت و استراتژی تشـکیل می دهد.

پورتر استدلال می نماید که به منظور ارزیابی توانایی رقـابتی در محیط بازار، هر سـازمانی بایـد یکی از این سه استراتژی عمومی را انتخاب نماید تا به مزیت رقابتی دست یابد! در ادامه نگاهی به این سه نوع استراتژی که تحت عنوان Generic Strategies شناخته می شوند می اندازیم.

– مزیت رقابتی رهبری در هزینه ها یا Cost Leadership:
دستیابی به رهبری در هزینه به این معنا است که یک واحد کسب و کار به تولید کننده یا تامین کننده‌ای با کمترین هزینه‌ها در صنعت خود تبدیل شود. معمولاً راه‌های دستیابی به این مهم و تبدیل شدن به رهبر هزینه‌ی بازار افزایش کارایی، استفاده از صرفه جویی در مقیاس، منحنی تجربه و نظایر آن است. همچنین در اکثر موارد صاحبان کسب و کارهایی که از این استراتژی تبعیت می‌کنند کمتر بر روی تحقیق و توسعه و روشهای ترفیع فروش و … سرمایه گذاری می کنند. رهبری در هزینه‌ها لزوماً به معنای فروش به پایین ترین قیمت در بازار نیست. ممکن است تولید کننده‌ای با کمترین هزینه محصول را تولید کند، اما در قیمت فروش ارزان‌ترین نباشد و این موضوع به استراتژی‌های کسب و کارها وابسته است. از جمله نمونه های مشهود این استراتژی می توان به شرکت Walmart اشاره نمود.

– مزیت رقابتی ایجاد تمایز یا Differentiation:
دستیابی به مزیت تمایز به این معنا است که یک واحد کسب و کار محصولی را تولید کند که از نظر مصرف کنندگان و خریداران در یک ویژگی مهم، کاملاً متمایز و منحصر به فرد باشد. قیمت اضافه شده به محصول بر اساس تمایزات ایجاد شده در آن باید به نحوی باشد که بتواند هزینه های اضافی بکار رفته برای ایجاد آن تمایز را جبران کند. از جمله نمونه های مشهود این استراتژی می توان به شرکت Apple اشاره نمود.

– مزیت رقابتی تمرکز یا Focus:
شرکت های کوچک می توانند در مقیاسی کوچک تر، یعنی با تمرکز در یک Niche Market اقدام به بکارگیری استراتژی رهبری هزینه یا تمایز در محدوده کوچکتری نمایند. از جمله نمونه های مشهود استراتژی تمرکز هزینه (Cost Focus) می توان به خطوط هواپیمایی Southwest و در مورد استراتژی تمرکز تمایز (Differentiation Focus) به Mercedes Benz اشاره نمود.


Fatal error: Namespace declaration statement has to be the very first statement or after any declare call in the script in /home/seasontd/domains/seasontd.ir/public_html/wp-content/plugins/persian-woocommerce/vendor/nesbot/carbon/src/Carbon/Traits/Modifiers.php on line 12