تماس مستقیم:  
تصویر پروفایل
View دکتر مسعود منشدی profile

دکتر مسعود منشدی

  •  143
  • 0
کارگاه مذاکرات کسب و کار

کارگاه مذاکرات کسب و کار

اهمیت مذاکره در موفقیت کسب و کار بواسطه نقش و جایگاه آن در تعیین خروجی فرآیندهایی مانند تصمیم سازی، قانع …

شرکت در دوره790 هزار تومان
دوره حقوق مهندسی (ساخت)

دوره حقوق مهندسی (ساخت)

حقوق مهندسی یا Engineering Law یکی از حوزه های جدید و نسبتاً ناشناخته رشته حقوق در ایران می باشد که …

شرکت در دوره790 هزار تومان

دوره مبارزه با پول شویی

پول شویی، که برگرفته از واژه انگلیسی “Money Laundering” می باشد، به معنای گردش پول حاصل از فعالیت های غیرقانونی …

شرکت در دوره395 هزار تومان

منوهای نصب در پنل مدیریت