تماس مستقیم:  

همه مطالب ارسال شده توسط موسسه فصل

28

مه'18

گواهینامه های بین المللی، آری یا خیر؟

شاید تا ده سال قبل و پیش تر از آن بازار گواهینامه های حرفه ای بین المللی در کشور تا …

مشاهده

28

مه'18

مدل تعالی سازمانی EFQM

تعالی یکی از پرکاربردترین کلمات ادبیات کسب و کار اواخر قرن بیستم و قرن ۲۱ام می باشد و حتی بخش …

مشاهده

28

مه'18

آیا گواهینامه های PMI ارزشمند می باشند؟

مؤسسه مدیریت پروژه (PMI) به طور منظم ارزش گواهینامه های حرفه ای خود را مورد بررسی و بازبینی قرار می …

مشاهده

منوهای نصب در پنل مدیریت