تماس مستقیم:  
تصویر پروفایل
View دکتر مرتضی دلقندی profile

دکتر مرتضی دلقندی

  •  54
  • 0
مدیریت خدمات به مشتری

کارگاه مدیریت خدمات به مشتری

خدمت به مشتری در مدیریت و کسب و کار آنچنان حائز اهمیت است که اندیشمند بزرگ مدیریت، پیتر دراکر، می …

شرکت در دوره790 هزار تومان

منوهای نصب در پنل مدیریت