تماس مستقیم:  
تصویر پروفایل
View دکتر سروش حریرفروش profile

دکتر سروش حریرفروش

  •  386
  • 0

کارگاه مشتری مداری

مشتری مداری یعنی ارائه خدمت به مشتری قبل، حین و بعد از ارائه خدمات. باتوجه به روند جهانی شدن، اگر …

شرکت در دوره790 هزار تومان

دوره مدیریت ارتباط با مشتری

ساده ترین و قابل فهم ترین تعریفی که از CRM یا Customer Relationship Management می توان ارائه داد نظام مدیریت …

شرکت در دوره790 هزار تومان

منوهای نصب در پنل مدیریت