تماس مستقیم:  
تصویر پروفایل
View مهندس بهمن معین پور profile

مهندس بهمن معین پور

  •  4
  • 0
کارگاه تحلیل شرایط عمومی و خصوصی پیمان

کارگاه تحلیل شرایط عمومی و خصوصی پیمان

به اجرا رسانیدن موضوع پیمان در دستگاه های دولتی و اغلب شرکت های خصوصی در قالب فرآیند سه عاملی کارفرما، …

شرکت در دوره790 هزار تومان
دوره اصول تنظیم قراردادهای عمرانی

دوره اصول تنظیم قراردادهای عمرانی

دستگاه های اجرایی سالهاست با شیوه هایی یکنواخت و در قالب هایی محدود نسبت به انعقاد قرارداد در پروژه های …

شرکت در دوره790 هزار تومان

منوهای نصب در پنل مدیریت