تماس مستقیم:  

تقویم آموزشی بکاپ

تقویم آموزشی موسسه توسعه و آموزش فصل

به صفحه تقویم آموزشی موسسه توسعه و آموزش فصل خوش آمدید!

در این بخش لینک مشخصات هر برنامه آموزشی به همراه تاریخ و مدت زمان برگزاری آن در دسترس می باشد. جهت ثبت نام در هر دوره می توانید فرم ثبت نام را تکمیل و در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. همچنین در صورت تمایل به ثبت نام در برنامه های آموزشی خارج از تقویم آموزشی، درخواست برگزاری مجدد رویدادهای پیشین، اطلاع از نزدیکترین تاریخ برگزاری رویداد و قرار گرفتن در لیست رزرو خدمات آموزشی آتی با ما تماس بگیرید. سازمان های علاقه مند به برگزاری برنامه های آموزشی به صورت درون سازمانی می توانند جهت دریافت پیشنهاد مکتوب همراه با امکان سفارشی شدن رویداد آموزشی مورد نظر، درخواست خود را ارسال نمایند.

عنوان رویداد آموزشی تاریخ رویداد مدّت رویداد ساعت سرمایه گذاری تخفیف حوزه آموزشی
دوره مبارزه با پول شویی ۲۰ آبان ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۲۹۰ هزارتومان تا ۵ آبان مدیریت حقوقی
دوره مدیریت و مهندسی ساختار قراردادها ۲۲ و ۲۹ آبان ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۴۸۰ هزارتومان تا ۷ آبان مدیریت حقوقی
کارگاه مدیریت بازاریابی در عمل ۲۴و۲۵ آبان ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۹ آبان مدیریت کسب و کار
مهارت های مذاکره فروش (فروش اثر بخش در بازارهای B2B) ۲۸ آبان و ۵ آذر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۱۳آبان مدیریت کسب و کار
دوره بازاریابی رویداد محور ۳۰ آبان ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۱۸۰ هزارتومان تا ۱۵ آبان مدیریت کسب و کار
دوره مدیریت هزینه پروژه ۱ و ۲ آذر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۲۰ هزارتومان تا ۱۶ آبان مدیریت پروژه
کارگاه حقوقی مدیریت ادعا و تعارضات (CLAIM) ۶ و ۱۳ آذر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۵۴۰ هزارتومان تا ۲۲ آبان مدیریت حقوقی
دوره تخصصی برندینگ ۷ آذر ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۱۸۰ هزارتومان تا ۲۳ آبان مدیریت کسب و کار
کارگاه مدیریت پروژه چابک ۸ و ۹ آذر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۲۴ آبان مدیریت پروژه
کارگاه مدیریت دانش و درس آموخته ها ۱۰ و ۱۱ آذر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزار تومان تا ۲۶ آبان مدیریت پروژه
کارگاه مبانی مدل کسب و کار (ایده تا درآمد) ۱۲ آذر ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۱۸۰ هزارتومان تا ۲۷ آبان مدیریت کسب و کار
کارگاه مهارت های فروش فروشگاهی ۱۴ و ۲۱ آذر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۲۹ آبان مدیریت کسب و کار
کارگاه ویدئو مارکتینگ ۱۵ و ۱۶ آذر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۳۰ آبان مدیریت کسب و کار
دوره فروش موثر ۱۷ و ۱۸ آذر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۲ آذر مدیریت کسب و کار
دوره مبارزه با پول شویی ۱۹ آذر ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۲۹۰ هزارتومان تا ۴ آذر مدیریت حقوقی
کارگاه مذاکرات حقوقی ۲۰ و ۲۷ آذر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۴۸۰ هزارتومان تا ۵ آذر مدیریت حقوقی
دوره مدیریت هزینه پروژه ۲۲ و ۲۳ آذر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۲۰ هزارتومان تا ۷ آذر مدیریت پروژه
مدیریت مناقصات ۲۴ و ۲۵ آذر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۶۸۰ هزارتومان تا ۹ آذر مدیریت پروژه
کارگاه مشتری مداری ۲۶ آذر و ۳ دی ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۱۱ آذر مدیریت کسب و کار
دوره بازاریابی رویداد محور ۲۸ آذر ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۱۸۰ هزارتومان تا ۱۳ آذر مدیریت کسب و کار
کارگاه مدیریت تجربه مشتری ۲۹ و ۳۰ آذر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۱۴ آذر مدیریت کسب و کار
دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی ۱ و ۲ دی ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۱۶ آذر مدیریت کسب و کار
دوره مدیریت و مهندسی ساختار قراردادها ۴ و ۱۱ دی ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۴۸۰ هزارتومان تا ۱۹ آذر مدیریت حقوقی
اردوی فشرده آمادگی PMP ۵، ۶، ۷ و ۱۳، ۱۴، ۲۰، ۲۱ دی ۹۷ ۵۶ ساعت در هفت روز ۹ تا ۱۷ ۱۴۵۰هزار تومان تا ۲۰ آذر مدیریت پروژه
دوره مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی ۸ و ۹ دی ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۲۲آذر مدیریت کسب و کار
مهارت های مذاکره فروش (فروش اثر بخش در بازارهای B2B) ۱۲ و ۱۹ دی ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۲۶ آذر مدیریت کسب و کار
کارگاه مدیریت دانش و درس آموخته ها ۱۵ و ۱۶ دی ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۲۹ آذر مدیریت پروژه
دوره مبارزه با پول شویی ۱۷ دی ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۲۹۰ هزارتومان تا ۱ دی مدیریت پروژه
دوره حقوق کسب و کار (تجارت) ۱۸ و ۲۵ دی ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۴۸۰ هزارتومان تا ۲ دی مدیریت حقوقی
دوره مدیریت ارتباط با مشتری ۲۴ دی و ۱ بهمن ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۴۸۰ هزارتومان تا ۷ دی مدیریت کسب و کار
دوره تخصصی برندینگ ۲۶ دی ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۱۸۰ هزارتومان تا ۹ دی مدیریت کسب و کار
مدیریت مناقصات ۲۷ و ۲۸ دی ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۶۸۰ هزارتومان تا ۱۰دی مدیریت پروژه
کارگاه حرفه ای مدیریت ریسک پروژه ۳۰ دی و ۷ بهمن ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۶۸۰ هزارتومان تا ۱۳ دی مدیریت پروژه
کارگاه حقوقی مدیریت ادعا و تعارضات (CLAIM) ۲ و ۹ بهمن ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۵۴۰ هزارتومان تا ۱۵ دی مدیریت حقوقی
کارگاه مهارت های فروش فروشگاهی ۳ و ۱۰ بهمن ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۱۸ دی مدیریت کسب و کار
کارگاه طراحی و برنامه ریزی کسب و کار ۴، ۵، ۱۱ ، ۱۲،۱۷، ۱۸ و۱۹ بهمن ۵۶ ساعت در چهار روز ۹ تا ۱۷ ۱۴۵۰ هزارتومان تا ۱۹ دی مدیریت کسب و کار
دوره مبارزه با پول شویی ۱۵ بهمن ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۲۹۰ هزارتومان تا ۳۰ دی مدیریت حقوقی
کارگاه مذاکرات حقوقی ۱۶ و ۲۳ بهمن ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۴۸۰ هزارتومان تا ۱ بهمن مدیریت حقوقی
کارگاه مشتری مداری ۲۲ و ۲۹ بهمن ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۷ بهمن مدیریت کسب و کار
کارگاه مبانی مدل کسب و کار (ایده تا درآمد) ۲۴ بهمن ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۱۸۰ هزارتومان تا ۹ بهمن مدیریت کسب و کار
دوره فروش موثر ۲۵ و ۲۶ بهمن ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۱۰ بهمن مدیریت کسب و کار
کارگاه مدیریت بازاریابی در عمل ۲۷و۲۸ بهمن ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۱۲ بهمن مدیریت کسب و کار
حقوق استارتاپ ۳۰ بهمن و ۷ باسفند ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۱۵ بهمن مدیریت پروژه
دوره تخصصی برندینگ ۱ اسفند ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۱۸۰ هزارتومان تا ۱۶بهمن مدیریت کسب و کار
دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی ۲ و ۳ اسفند ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۱۷ بهمن مدیریت کسب و کار
دوره مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی ۴ و ۵ اسفند ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۱۹ بهمن مدیریت کسب و کار
دوره مدیریت ارتباط با مشتری ۶ و ۱۳ اسفند ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۴۸۰ هزارتومان تا ۲۱ بهمن مدیریت کسب و کار
اردوی فشرده آمادگی PMP ۸، ۹، ۱۰و ۱۶، ۱۷، ۲۳، ۲۴ اسفند ۵۶ ساعت در هفت روز ۹ تا ۱۷ ۱۴۵۰هزار تومان تا ۲۳ بهمن مدیریت پروژه
دوره بازاریابی رویداد محور ۱۵ اسفند ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۱۸۰ هزارتومان تا ۳۰ بهمن مدیریت کسب و کار
دوره مبارزه با پول شویی ۲۰ اسفند ۸ ساعت در یک روز ۹ نا ۱۷ ۲۹۰ هزارتومان تا ۵ اسفند مدیریت حقوقی

 

با توجه به محدودیت ظرفیت برنامه های آموزشی لطفاً در هنگام ثبت نام (یا پیش ثبت نام) دقت نمایید:

  1. شرکت کنندگان در صورت تمایل به انصراف از حضور در برنامه های آموزشی باید حداقل ۷ روز قبل از تاریخ شروع آن برنامه مراتب را به صورت مکتوب یا در قالب پست الکترونیک به موسسه توسعه و آموزش فصل اعلام نمایند و در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر، ۷۰% شهریه پرداختی عودت داده خواهد شد.
  2. از آنجا که تشکیل برخی از برنامه ها منوط به رسیدن تعداد شرکت کنندگان به حد نصاب می باشد، پس از برگزاری و شروع قطعی برنامه آموزشی امکان انتقال انصراف دهندگان به برنامه های آتی مقدور نمی باشد.
  3. موسسه توسعه و آموزش فصل این حق را برای خود محفوظ می دارد که برگزاری رویدادهایی که تعداد متقاضیان آن ها به حد نصاب نرسد را به تعویق اندازد یا معلق نماید. در این صورت ثبت نام کنندگان می توانند در خصوص عودت شهریه خود و یا مشارکت در نزدیکترین رویداد آتی تصمیم گیری نمایند.

منوهای نصب در پنل مدیریت