خطا
  • قالبی برای نمایش موجود نیست . لطفا با سرپرست سایت تماس بگیرید

به صفحه تقویم آموزشی موسسه توسعه و آموزش فصل خوش آمدید!
در این بخش لینک مشخصات هر برنامه آموزشی به همراه تاریخ و مدت زمان برگزاری آن در دسترس می باشد. جهت ثبت نام در هر دوره می توانید فرم ثبت نام را تکمیل و در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. همچنین در صورت تمایل به ثبت نام در برنامه های آموزشی خارج از تقویم آموزشی، درخواست برگزاری مجدد رویدادهای پیشین، اطلاع از نزدیکترین تاریخ برگزاری رویداد و قرار گرفتن در لیست رزرو خدمات آموزشی آتی با ما تماس بگیرید. سازمان های علاقه مند به برگزاری برنامه های آموزشی به صورت درون سازمانی می توانند جهت دریافت پیشنهاد مکتوب همراه با امکان سفارشی شدن رویداد آموزشی مورد نظر، درخواست خود را ارسال نمایند.

عنوان رویداد آموزشی

تاریخ رویداد

مدّت رویداد

ساعت

سرمایه گذاری

تخفیف زودهنگام

حوزه آموزشی

کارگاه خلاقیت و حل مسئله

21 و 22 فروردین97

16 ساعت در دو نیم روز

9 تا 17

265 هزار تومان

تا 11 فروردین

مدیریت کسب و کار

کارگاه حرفه ای متره و برآورد

23 و 24 فروردین 97

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 12 فروردین

مدیریت حقوقی

دوره مبارزه با پولشویی

27 فروردین 97

8 ساعت در یک روز

9 تا 17

290 هزار تومان

تا 17 فروردین

مدیریت حقوقی

دوره مدیریت و مهندسی ساختار قراردادها

28 و 29 فروردین 97

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 18 فروردین

مدیریت حقوقی

دوره مدیریت دانش و درس آموخته ها

1 و 2 اردیبهشت 97

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

450 هزار تومان

تا 20 فروردین

مدیریت پروژه

کارگاه آموزشی از ایده تا درآمد

3اردیبهشت 97

8 ساعت در یک روز

9 تا 17

220 هزار تومان

تا 21 فروردین

مدیریت کسب و کار

کارگاه مذاکرات حقوقی

4 و 5 اردیبهشت 97

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 22 فروردین

مدیریت حقوقی

کارگاه مدیریت ریسک

5، 6 و 7 اردیبهشت 97

24 ساعت در سه روز

9 تا 17

620 هزار تومان

تا 22 فروردین

مدیریت پروژه

کارگاه مدیریت مواد و کالا در پروژه های EPC

8 و 9 اردیبهشت 97

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 25 فروردین

مدیریت مواد و کالا

دوره مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

10 و 11 اردیبهشت 97

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

370 هزار تومان

تا 27 فروردین

مدیریت کسب و کار

کارگاه تحلیل شرایط عمومی و خصوصی پیمان

15و 16 اردیبهشت 97

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 2 اردیبهشت

مدیریت حقوقی

کارگاه قراردادهای نفتی ایران (IPC)

17 و 18 اردیبهشت 97

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

550 هزار تومان

تا 4 اردیبهشت

مدیریت حقوقی

 کارگاه کاربردی مدیریت پروژه

19 و 20 و21 اردیبهشت 97

24 ساعت در سه روز

9 تا 17

680 هزار تومان

تا 6 اردیبهشت

مدیریت پروژه

کارگاه مدیریت پروژه EPC

22 و 23 و 24 اردیبهشت 97

24 ساعت در سه روز

9 تا 17

680 هزار تومان

تا 9 اردیبهشت

مدیریت پروژه

کارگاه کاربردی مدیریت بازاریابی

22، 23، 24 و 25اردیبهشت 97

16 ساعت در چهار نیم روز

17 تا 21

320 هزار تومان

تا 9 اردیبهشت

مدیریت کسب و کار

دوره آموزشی اینکوترمز 2010

25 اردیبهشت 97

8 ساعت در یک روز

9 تا 17

220 هزار تومان

تا 12اردیبهشت

مدیریت بازرگانی

دوره فشرده آمادگی آزمون PMP

26، 27 ، 28 اردیبهشت و 2، 3، 4 خرداد 97

 

48 ساعت در 6 روز

9 تا 17

1،150 هزار تومان

تا 13 اردیبهشت

مدیریت پروژه

سمینار برندینگ

29اردیبهشت 97

4 ساعت در یک نیم رور

17 تا 21

160 هزار تومان

تا 16 اردیبهشت

مدیریت کسب و کار

کارگاه مدیریت پروژه چابک

30 و 31 اردیبهشت

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

390 هزار تومان

تا 20 اردیهشت

مدیریت پروژه

 سمینار روشنگری فیدیک

1 خرداد 97

8 ساعت در یک روز

9 تا 17

390 هزار تومان

تا 22 اردیبهشت

مدیریت حقوقی

دوره حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه

2 و 3 خرداد97

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

390 هزار تومان

تا 16 اردیبهشت

مدیریت پروژه

کارگاه کالاشناسی در پروژه های EPC

4 و 5 خرداد 97

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 18 اردیبهشت

مدیریت مواد و کالا

کارگاه پیش نمونه سازی

4 خرداد 97

4 ساعت در یک نیم روز

17 تا 21

160 هزار تومان

تا 18 اردیبهشت

مدیریت کسب و کار

دوره فروش موثر

6 خرداد 97

8 ساعت در یک روز

13 تا 17

300 هزار تومان

تا 19 اردیبهشت

مدیریت کسب و کار

کارگاه خلاقیت و حل مسئله

6، 7، 8 و 9خرداد 97

16 ساعت در 4 نیم روز

17 تا 21

265 هزار تومان

تا 19 اردیبهشت

مدیریت کسب و کار

كارگاه حقوقي مدیریت ادعا (Claim)

7 و 8 خرداد 97

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

530 هزار تومان

تا 20 اردیبهشت

تخصصی انرژی

کارگاه مدیریت و کارآفرینی (Mini-MBA)

9، 10، ،11 و 12 خرداد 97

32 ساعت در 4 روز

9 تا 17

450 هزار تومن

تا 22 اردیبهشت

مدیریت کسب و کار

کارگاه حرفه ای مشتری مداری

19 و 20 خرداد 97

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

370 هزار تومان

تا 28 اردیبهشت

مدیریت کسب و کار

سمیناربازاریابی رویداد

20 خرداد 97

4 ساعت در یک نیم روز

17 تا 21

160 هزار تومان

تا 29 اردیبهشت

مدیریت کسب و کار

كارگاه حقوقي مدیریت و مهندسی ساختار قراردادها

21 و 22 خرداد 97

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 3 خرداد

مدیریت حقوقی

کارگاه حرفه ای مدیریت پروژه های EPC

23، 24 و 25 خرداد 96

24 ساعت در سه روز

9 تا 17

680 هزار تومان

تا 5 خرداد

مدیریت پروژه

کارگاه راه اندازی کسب و کار اینترنتی با WordPress

27، 28، 29 و 30 خرداد 97

8 ساعت در چهار نیم روز

18 تا 20

320 هزار تومان

تا 11 خرداد

مدیریت کسب و کار

کارگاه بازاریابی در رسانه های اجتماعی

2 ، 3 ، 10،9 ، 16 و 17 تیر 97

24 ساعت در شش نیم روز

17 تا 21

320 هزار تومان

تا 18 خرداد

مدیریت کسب و کار

کارگاه قراردادهای ساخت (Construction) فیدیک

27 خرداد 97

8 ساعت در یک روز

9 تا 17

430 هزار تومان

تا 11 خرداد

مدیریت حقوقی

کارگاه مدیریت پروژه در صنایع بالادستی نفت و گاز

30، 31  خرداد و 1 تیر 97

24 ساعت در سه روز

9 تا 17

790 هزار تومان

تا 15 خرداد

مدیریت پروژه

کارگاه کاربردی برگزاری مناقصات

2 و 3 تیر 97

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 18 خرداد

مدیریت حقوقی

کارگاه مذاکرات اثر بخش فروش

6 و 7 تیر 97

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

450 هزار تومان

تا 27 خرداد

مدیریت کسب و کار

دوره مدیریت هزینه پروژه

7 تیر 97

8 ساعت در یک روز

9 تا 17

275 هزار تومان

تا 28 خرداد

مدیریت پروژه

دوره آموزشی اینکوترمز 2010

9 تیر 97

8 ساعت در یک روز

9 تا 17

220 هزار تومان

تا 30 خرداد

مدیریت بازرگانی

دوره بررسی و تنظیم صورت وضعیت

10، 11 و 12 تیر 96

24 ساعت در سه روز

9 تا 17

760 هزار تومان

تا 31 خرداد

مدیریت حقوقی

کارگاه آموزشی از ایده تا درآمد

10 و 11 تیر 97

8 ساعت در دو نیم روز

17 تا 21

220 هزار تومان

تا 31 خرداد

مدیریت کسب و کار

كارگاه حقوقي مدیریت ادعا (Claim)

13 و 14 تیر

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

530 هزار تومن

تا 1 تیر

مدیریت حقوقی

دوره فروش موثر

14 تیر 97

8 ساعت در یک روز

9 تا 17

300 هزار تومان

تا 2 تیر

مدیریت کسب و کار

کارگاه خلاقیت و حل مسئله

16، 17 و تیر  97

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

620 هزار تومان

تا 3 تیر

مدیریت کسب و کار

کارگاه مدیریت خدمات به مشتری

19 تیر 97

8 ساعت در یک روز

9 تا 17

265 هزار تومان

تا 4 تیر

مدیریت حقوقی

کارگاه کاربردی مدیریت پروژه

20 و 21 و 22 تیر97

24 ساعت در سه روز

9 تا 17

680 هزار تومان

تا 5 تیر

مدیریت پروژه

دوره مدیریت دانش و درس آموخته ها

23 و 24 تیر97

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 2 تیر

مدیریت پروژه

کارگاه مدیریت و کارآفرینی (Mini-MBA)

23، 25، 27، 29، 31 تیر و 2، 4، 6 مرداد 97

32 ساعت در هشت نیم روز

17 تا 21

450 هزار تومان

تا 2 تیر

مدیریت کسب و کار

کارگاه مذاکرات حقوقی

25 و 26 تیر 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 3 تیر

مدیریت حقوقی

دوره فشرده آمادگی آزمون PMP

27، 28، 29 تیر و 3، 4، 5 مرداد 97

48 ساعت در 6 روز

9 تا 17

1،150 هزار تومان

تا 5 تیر

مدیریت پروژه

کارگاه حرفه ای متره و برآورد

1 و 2 مرداد 97

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 8 تیر

مدیریت حقوقی

کارگاه سیستم اطلاعات مدیریت پروژه PMIS -

6 و 7 مرداد 97

16 ساعت در سه روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 15 تیر

مدیریت پروژه

کارگاه تحلیل شرایط عمومی و خصوصی پیمان

9 و 10 مرداد 97

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 18 تیر

مدیریت حقوقی

دوره حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه

11 و 12 مرداد 97

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

390 هزار تومان

تا 18 تیر

مدیریت پروژه

کارگاه قراردادهای نفتی ایران (IPC)

13 و 14 مرداد 97

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

550 هزار تومان

تا 19 تیر

تخصصی انرژی

سمینار روشنگری فیدیک

15 مرداد 97

8 ساعت در یک روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 22 تیر

مدیریت حقوقی

دوره مبارزه با پولشویی

21 مرداد 97

8 ساعت در یک روز

9 تا 17

290 هزار تومان

تا 9 مرداد

مدیریت حقوقی

كارگاه حقوقي مدیریت و مهندسی ساختار قراردادها

23 و 24 مرداد 97

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 12 مرداد

مدیریت حقوقی

دوره فروش موثر

27 مرداد 97

8 ساعت در یک روز

9 تا 17

300 هزار تومان

تا 18 مرداد

مدیریت کسب و کار

کارگاه حرفه ای مشتری مداری

28 و 29 مرداد 97

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

370 هزار تومان

تا 19 مرداد

مدیریت کسب و کار

دوره مدیریت دانش و درس آموخته ها

1 و 2 شهریور 97

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

450 هزار تومان

تا 21 مرداد

مدیریت پروژه

سمینار برندینگ

4 شهریور 97

4 ساعت در یک نیم رور

17 تا 21

160 هزار تومان

تا 24 مرداد

مدیریت کسب و کار

کارگاه مذاکرات حقوقی

6 و 7 شهریور 97

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 28 مرداد

مدیریت حقوقی

کارگاه خلاقیت و حل مسئله

3، 5، 10 و 12 شهریور 97

16 ساعت در 4 نیم روز

17 تا 21

265 هزار تومان

تا 24 مرداد

مدیریت کسب و کار

کارگاه مدیریت ریسک

10، 11 و 12 شهریور 97

24 ساعت در سه روز

9 تا 21

620 هزار تومان

تا 1 شهریور

مدیریت پروژه

کارگاه بازاریابی در رسانه های اجتماعی

11 ، 13 ، 18، 20 ، 25 و 27 شهریور 97

24 ساعت در شش نیم روز

17 تا 21

320 هزار تومان

تا 2 شهریور

مدیریت کسب و کار

دوره فشرده آمادگی آزمون PMP

14، 15، 16 و 21، 22، 23 شهریور 97

48 ساعت در 6 روز

9 تا 17

1،150 هزار تومان

تا 5 شهریور

مدیریت پروژه

کارگاه مذاکرات اثر بخش فروش

17 و 18 شهریور 97

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

450 هزار تومان

تا 6 شهریور

مدیریت کسب و کار

دوره مبارزه با پولشویی

24 شهریور 97

8 ساعت در یک روز

9 تا 17

290 هزار تومان

تا 9 مرداد

مدیریت حقوقی

دوره مدیریت دانش و درس آموخته ها

26 و 27 شهریور 97

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 14 شهریور

مدیریت پروژه

سمیناربازاریابی رویداد

31 شهریور 97

4 ساعت در یک نیم روز

17 تا 21

160 هزار تومان

تا 17 شهریور

مدیریت کسب و کار

 

با توجه به محدودیت ظرفیت برنامه های آموزشی لطفاً در هنگام ثبت نام (یا پیش ثبت نام) دقت نمایید:

- شرکت کنندگان در صورت تمایل به انصراف از حضور در برنامه های آموزشی باید حداقل 7 روز قبل از تاریخ شروع آن برنامه مراتب را به صورت مکتوب یا در قالب پست الکترونیک به موسسه توسعه و آموزش فصل اعلام نمایند و در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر، 70% شهریه پرداختی عودت داده خواهد شد.

- از آنجا که تشکیل برخی از برنامه ها منوط به رسیدن تعداد شرکت کنندگان به حد نصاب می باشد، پس از برگزاری و شروع قطعی برنامه آموزشی امکان انتقال انصراف دهندگان به برنامه های آتی مقدور نمی باشد.

- موسسه توسعه و آموزش فصل این حق را برای خود محفوظ می دارد که برگزاری رويدادهايي که تعداد متقاضيان آن ها به حد نصاب نرسد را به تعویق اندازد یا معلق نماید. در اين صورت ثبت نام كنندگان مي توانند در خصوص عودت شهريه خود و يا مشاركت در نزديكترين رويداد آتي تصميم گيري نمايند.